Zasady światowego konkursu na najlepszy film z PADI Women’s Dive Day 2018

Dostępność. Światowy konkurs na najlepszy film z PADI Women’s Dive Day (“Konkurs”) jest przeznaczony dla indywidualnych członków PADI w wieku co najmniej 18 lat oraz dla centrów/resortów PADI na całym świecie (“Uczestnicy”), które są gospodarzami imprezy na PADI Women’s Dive Day 2018 (“Impreza”). Członkowie indywidualni to osoby ze stopniem: PADI Divemaster, Assistant Instructor, Open Water Scuba Instructor, Specialty Instructor, Master Scuba Diver Trainer, IDC Staff Instructor, Master Instructor, Course Director, Freediver Instructor, Advanced Freediver Instructor, Master Freediver Instructor lub Freediver Instructor Trainer. Uczestnicy muszą być członkami z odnowionym statusem oraz bez otwartego dochodzenia w sprawie kontroli jakości. Pracownicy, urzędnicy, kierownicy oraz członkowie rodzin pracowników PADI Worldwide Corp. i wszystkich firm związanych i stowarzyszonych na całym świecie (zwanych razem “PADI”) nie mogą wziąć udziału w Konkursie. Konkurs nie obowiązuje na terenie australijskiego terytorium stołecznego – Australian Capital Territory (ACT) w Australii i wszędzie tam, gdzie prawo w jakikolwiek sposób ogranicza lub zabrania jego przeprowadzenia.

Ogólne zasady i warunki. Biorąc udział w Konkursie zgadzasz się na przestrzeganie oficjalnych zasad. Nagrodzone filmy zostaną wykorzystane w video promującym PADI Women’s Dive Day w roku 2019.

Jak zgłosić swoje uczestnictwo. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu film z imprezy, która miała miejsce na PADI Women’s Dive Day w lipcu 2018 roku (“Zgłoszenie filmu do konkursu”). Zgłoszenia można przesłać e-mailem na adres womedive@padi.com. Film należy wysłać przez stronę internetową do przesyłania plików, np. WeTransfer lub Dropbox. Film zgłoszony do konkursu musi pokazywać sceny z imprezy na Women’s Dive Day 2018 pod wodą i/lub na powierzchni. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu, numer członkowski PADI oraz informacje kontaktowe.

Wszystkie typy plików video zostaną zaakceptowane, jednak zalecane jest wykorzystanie następujących parametrów:

 • Kodek obrazu: H.264
 • Ilość klatek na sekundę: najlepiej 29.97, ale dopuszczalne jest również 24 i 25.
 • Kolejność przeplotu: progresywny
 • Kontrola proporcji pikseli:„Square Pixels” (1.0)
 • Rozmiar i szybkość transmisji:
  1280×720 dla 720p HD video, szybkość transmisji: 5Mbs – 10Mbs
  1920×1080 dla 1080p HD video, szybkość transmisji: 10Mbs – 20Mbs
 • Kodek dźwięku: AAC
 • Częstotliwość próbkowania dźwięku: 48 kHz

Muzyka: Jeżeli film zawiera muzykę, uczestnik konkursu gwarantuje, że ma prawa do wykorzystania tej muzyki w filmie oraz daje PADI pozwolenie na wykorzystanie jej w filmie i udostępnienie na wszystkich swoich kanałach (YouTube, Facebook, snapchat, Instagram, twitter, PADI.com). Zaleca się wybranie utworów, które są własnością publiczną. Wykorzystanie muzyki nie jest niezbędne do tego, aby film mógł wziąć udział w konkursie.

Jeden uczestnik ma prawo wysłać kilka filmów. Filmy mogą być zgłaszane do konkursu od 21 lipca 2018 roku od godziny 9.00 czasu pacyficznego (PST) do 21 sierpnia 2018 roku do godziny 23.59 PST.

Kryteria oceniania filmów zgłoszonych do konkursu. Po zakończeniu okresu czasu, w którym uczestnicy mogą przesyłać filmy, sędziowie (trzech pracowników PADI) obejrzą wszystkie otrzymane filmy i wybiorą Zwycięzców. Kryteria oceniania to: inspiracja, jakość video, oryginalność i/lub najlepsze ogólne przedstawienie Imprezy. Filmy zgłoszone do konkursu powinny pokazywać kobiety w nurkowaniu. Dopuszcza się filmy zrobione w jakimkolwiek podwodnym środowisku (basen, wody słodkie, ocean). Głównym celem jest promocja nurkowania kobiet i imprez na PADI Women’s Dive Day w roku 2019, ale film może pokazywać również innych uczestników eventu w roku 2018 niezależnie od ich wieku i płci. W filmie powinny zostać przedstawione bezpieczne praktyki i konserwatywne techniki nurkowania oraz kontekst. Filmy pokazujące nurków, którzy dotykają lub niszczą podwodne organizmy nie będą dopuszczone do konkursu. Film nie powinien być dłuższy niż 1-2 minuty. Uczestnik może dołączyć również wysokiej jakości zdjęcia (minimum 1000 pikseli) i/lub opis imprezy i cytaty, ale aby wziąć udział w konkursie musi przesłać video, minimum 1080p.

Uczestnicy konkursu muszą posiadać podpisane, pisemne pozwolenie od osób występujących w filmie i na zdjęciach na wykorzystanie ich wizerunku do celów związanych z przeprowadzeniem tego Konkursu. Zwycięzcy muszą dostarczyć te pozwolenia do PADI.

Treść zgłoszonych filmów musi być w dobrym guście i nie może zwierać scen przemocy, profanacji, zachowań sprzecznych z prawem lub innych potencjalnie obraźliwych obrazów lub wypowiedzi. PADI zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia jakiegokolwiek otrzymanego filmu zgłoszonego do Konkursu bez podania powodu lub do usunięcia już zamieszczonego filmu oraz dyskwalifikacji go według własnej oceny.

Uczestnicy dają gwarancję, że filmy zgłoszone do konkursu są ich własnymi filmami i/lub zdjęciami. Każdy uczestnik przekazuje PADI i/lub osobie wyznaczonej przez PADI niczym nieograniczone prawa do wykorzystywania filmów zgłoszonych do tego Konkursu, niezależnie od tego, czy zostały nagrodzone, bez konieczności zamieszczania imienia i nazwiska autora. Uczestnik daje gwarancję, że wszystkie przekazane informacje są prawdziwe i że osobiście nakręcił film i/lub zrobił zdjęcie (zdjęcia), które zgłosił do tego Konkursu lub posiada pisemną zgodę kamerzysty/fotografa do zgłoszenia filmu i/lub zdjęć do tego Konkursu oraz prawo do rozporządzania tym filmem. Wykorzystanie przez PADI filmu zgłoszonego do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich. Wszyscy Uczestnicy zgadzają się zwolnić PADI i firmy stowarzyszone lub zależne, agencje reklamowe, pełnomocników, urzędników, kierowników i przedstawicieli z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z udziału w tym Konkursie, działaniach związanych z Konkursem lub z przyjęciem, wykorzystaniem, lub niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek wygranej nagrody. Biorąc udział w konkursie niniejszym każdy Uczestnik przyznaje PADI niewyłączne, nieodwołalne i nie podlegające opłatom prawo do wykorzystania, odtwarzania, kopiowania, publikowania, wyświetlania, rozpowszechniania, tłumaczenia, przyznawania sublicencji, adaptacji, wprowadzania zmian, tworzenia pochodnych produktów i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania, według własnego uznania, filmów zgłoszonych do Konkursu  (w całości lub w części) oraz bezterminowe prawo do włączania filmów zgłoszonych do Konkursu do innych produktów, na jakimkolwiek rynku i z wykorzystaniem jakichkolwiek mediów znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości. Te prawa przysługują PADI niezależnie od tego, czy film zdobędzie nagrodę w Konkursie.

Zwycięzca (“Zwycięzca”) zostanie poproszony o wypełnienie i podpisanie „Oświadczenia zgody na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku” oraz przekazanie go do PADI w ciągu 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej, w przeciwnym razie może utracić nagrodę, która zostanie przekazana innemu Uczestnikowi. Zwycięzca przekazuje PADI nieograniczone prawo do wykorzystania przez PADI swojego imienia i nazwiska, zdjęcia i wizerunku oraz zgłoszonego przez siebie filmu na całym świecie w reklamach i promocjach tego Konkursu oraz w jakikolwiek inny sposób, bez wynagrodzenia, tam gdzie jest to dozwolone przez prawo. Takie wykorzystanie obejmuje między innymi: zamieszczenie tych danych i filmu na kanale PADI YouTube i kanałach YouTube związanych z nurkowaniem, jak również na Facebooku, Twitterze, Instagramie, stronie www.padi.com oraz w notatkach prasowych. Zastąpienie nagrody inną nagrodą nie jest dozwolone. Decyzja PADI o wyborze Zwycięzców jest ostateczna.

Nagrody w konkursie i ich przybliżona wartość. W Konkursie zostanie wyłonionych sześciu zwycięzców. Każdy z nich otrzyma następujące nagrody:

Odnowienie członkostwa w PADI na rok 2019 (wartość nagrody zależy od poziomu członkostwa*)

*Uwaga: wartość odnowienia członkostwa na rok 2019 jest równa opłacie za odnowienie członkostwa w PADI za rok 2019 zgodnie ze posiadanym stopniem nurkowym po ustaleniu tych opłat na rok 2019.

Opłacenie wszystkich podatków federalnych, terytorialnych, stanowych lub lokalnych oraz innych opłat czy podatków (zagranicznych i krajowych, w tym podatku dochodowego, od sprzedaży i od importu) wynikających z otrzymania nagrody jest wyłącznym obowiązkiem Zwycięzcy.

Wybór Zwycięzców: Zwycięzcy zostaną wyłonieni 31 sierpnia 2018 roku. Następnie w przeciągu 10 dni PADI wyśle im powiadomienie na ten sam adres mailowy, z którego wysłali zgłoszenie do Konkursu. PADI nie ponosi odpowiedzialności za e-maile, które nie zostaną dostarczone lub zostaną przekierowane na inny adres. Decyzja PADI o wyborze Zwycięzców jest ostateczna.

PADI lub firmy stowarzyszone mogą, bez ponoszenia odpowiedzialności i według uznania PADI, unieważnić jakąkolwiek promocję, która zawiera błędy.

Ten Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z prawami Stanu Kalifornia, USA, z wyłączeniem niektórych przepisów. Jakikolwiek spór wynikający lub związany z tym Konkursem podlega wyłącznej jurysdykcji Sądu Stanu Kalifornia w Orange County lub Sąd Rejonowego (District Court) USA dla Południowego Rejonu stanu Kalifornia.

Szansa na zdobycie nagrody zależy od ilości zgłoszonych filmów i od opinii sędziów, którzy kierują się kryteriami oceniania.

Kliknij tutaj, aby przeczytać Oficjalne Zasady

Konkurs na najlepszy film z PADI Women’s Dive Day 2018 – wygraj bezpłatne odnowienie członkostwa

Wyślij nam swój film z imprezy z PADI Women’s Dive Day, która odbędzie się 21 lipca 2018 roku, a możesz wygrać bezpłatne odnowienie członkostwa w PADI na rok 2019.

Aby promować PADI Women’s Dive Day, ekipa działu marketing PADI szuka filmów, które najlepiej pokazują to, co jest w tym dniu najważniejsze – siłę nurkujących kobiet. Zgłoś swój udział: światowy konkurs na najlepszy film z PADI Women’s Dive Day.

Najlepsze filmy zostaną pokazane w video promującym ten dzień w 2019 roku, a zwycięzcy otrzymają bezpłatne odnowienie członkostwa w PADI na rok 2019.

Jak to działa:

 1. Zarejestruj swoją imprezę na PADI Women’s Dive Day, która odbędzie się 21 lipca 2018 roku. Zarejestruj tutaj.
 2. Zrób film ze swojej imprezy. Pamiętaj, aby przedstawić zachowanie standardów PADI i dobre praktyki nurkowe, które mają na celu ochronę organizmów morskich.
 3. Zmontuj film nie dłuższy niż dwie minuty/minimum 1080p.
 4. Prześlij zgłoszenie na womendive@padi.com. Pamiętaj, aby zamieścić w mailu imię i nazwisko uczestnika konkursu, numer członkowski/numer centrum PADI oraz informacje kontaktowe.
 5. Prześlij film przez stronę internetową do przesyłania plików, np. WeTransfer lub Dropbox.
 6. Sześciu zwycięzców zostanie poinformowanych o wygranej drogą mailową.

Potrzebujesz inspiracji? Oto zestawienie filmów z imprez z PADI Women’s Dive Day w zeszłym roku:

 

Kliknij tutaj, aby przeczytać Oficjalne Zasady

 

Nowa wyszukiwarka centrów PADI – PADI Dive Shop Locator (wersja Beta) jest już dostępna!

Uaktualniona wyszukiwarka centrów PADI – PADI Dive Shop Locator – ma wiele nowych funkcji, które pomogą wyróżnić Twoją firmę

Zachęcanie ludzi do nauki nurkowania (i kontynuowania nurkowania po otrzymaniu certyfikatu) jest wysiłkiem zbiorowym, dlatego PADI® cały czas szuka nowych sposobów, aby firmy członków PADI wyróżniały się na tle innych. Wyszukiwarka centrów nurkowych – Dive Shop Locator (DSL) została stworzona ponad 10 lat temu po to, aby nowi nurkowie mogli znaleźć szkolenia, którym mogą zaufać.

Po wprowadzeniu nowego projektu i funkcji na stronie PADI.com, nadszedł czas odświeżyć wyszukiwarkę DSL. Po uruchomieniu nowej wyszukiwarki PADI DSL członkowie PADI będą mogli skorzystać z wielu wspaniałych funkcji – a wszystko po to, aby mieć pewność, że ich firmy cały czas się rozwijają. Oto przegląd często zadawanych pytań o to, czego możesz się spodziewać po nowej wyszukiwarce PADI Dive Shop Locator.

 

Jakie są najważniejsze funkcje nowej wyszukiwarki DSL?

Zobacz, ile nowych, wartościowych funkcji wprowadziliśmy do wyszukiwarki PADI DSL wersja Beta.

 • Łatwiejsze korzystanie ze strony – wyszukiwarka DSL daje taki sam komfort użytkowania, jakiego możesz oczekiwać od stron do wyszukiwania lokalizacji, takich jak Yelp, TripAdvisor czy Google Maps. Jej cechy to: prosty układ strony, logiczna hierarchia informacji, intuicyjny przepływ zadań i spójność wizualna.
 • Bardziej zrozumiała mapa – zmieniliśmy sposób przedstawienia obiektów na mapie, dzięki czemu użytkownik o wiele lepiej rozumie, co się na niej dzieje; wykorzystaliśmy wskaźniki w postaci flagi nurkowej, aby jasno określić rodzaj centrum nurkowego (np. pięciogwiazdkowe centrum PADI).
 • Poprawione filtrowanie – nowe filtry wykorzystują bardziej opisową terminologię i intuicyjne grupowanie.
 • Szybsze ładowanie/lepsza wydajność strony – nowa wyszukiwarka PADI DSL działa szybciej niezależnie od przepustowości Twojego łącza internetowego.
 • Więcej szczegółów na stronach centrów nurkowych – każde centrum nurkowe ma swoją własną stronę i adres URL. Dzięki temu każda strona ma oddzielny link, co pozwala ekipie z działu marketingu i członkom PADI przesyłać URL w e-mailach i zamieszczać go na stronach internetowych oraz ułatwia znalezienie strony przez wyszukiwarki internetowe, takie jak Google.
 • Lepsza wydajność na urządzeniach mobilnych – nowa wyszukiwarka DSL jest całkowicie kompatybilna i działa bardzo dobrze na urządzeniach mobilnych.
 • Poprawione wyszukiwanie – użytkownicy będą mieli możliwość wyszukania centrum nurkowego lub lokalizacji wpisując praktycznie każde (rozsądne) wyrażenie związane z nurkowaniem.
 • Wyraźnie oznaczone reklamy – sponsorowane reklamy są wyświetlane w wynikach wyszukiwania i mapach, dzięki czemu są bardziej widoczne dla użytkowników.
 • Filtry pozwalające znaleźć centra freedivingowe i centra oferujące techniki adaptacyjne – na stronach poszczególnych centrów nurkowych i w menu filtrów dodaliśmy opcję, która pozwala na wyszukiwanie centrów freedivingowych i takich, które oferują program techniki adaptacyjne.
 • Specjalne oznaczenia pięciogwiazdkowych centrów PADI – wyniki wyszukiwania pokazują wszystkie centra nurkowe, ale centra i resorty pięciogwiazdkowe są specjalnie oznaczone, dzięki czemu są bardziej widoczne.

Co to jest wersja “Beta” i jak długo będzie działać?

Wyszukiwarka centrów nurkowych (Dive Shop Locator) jest ważnym narzędziem pozwalającym nurkom na znalezienie i skontaktowanie się z centrami i resortami nurkowymi. Aby w pełni zrozumieć, jak duży wpływ na ten proces ma nowy projekt, ekipa PADI udostępni obecną i nową stronę – w ten sposób użytkownicy będą mogli sprawdzić, jak działają obie wersje i przekazać nam informacje zwrotne. Przez kolejne dwa-trzy miesiące ekipa PADI będzie monitorować ten proces i poprawiać obie strony wykorzystując te informacje.

Jak długo będzie działać wyszukiwarka DSL w wersji Beta?

Wyszukiwarka DLS w wersji Beta będzie działać przez osiem do dwunastu tygodni, ale ten okres czasu może zostać wydłużony, abyśmy mogli zebrać dostatecznie dużo danych i jeszcze bardziej ulepszyć wyszukiwarkę DLS.

Biuletyn szkoleniowy na żywo – harmonogram webinarów – trzeci kwartał 2018

Poniżej podajemy daty webinarów, podczas których przedstawimy nowy biuletyn szkoleniowy.

Jak zwykle będziemy omawiać najnowsze zmiany standardów i uaktualnienia oraz jak możesz je włączyć do swoich szkoleń. Będziemy również przedstawiać nowe produkty i udzielać rad dotyczących prowadzenia biznesu i marketingu.

Trzeci kwartał 2018:

24/07/2018 – po angielsku

https://attendee.gotowebinar.com/register/5200296764554544385

25/07/2018 – po francusku

https://attendee.gotowebinar.com/register/3258922068733254402

26/07/2018 – po holendersku

https://attendee.gotowebinar.com/register/8618494796977316355

01/08/2018 – po niemiecku

https://attendee.gotowebinar.com/register/3026368762503644675

02/08/2018 – po rosyjsku

https://attendee.gotowebinar.com/register/2237593414388355843

02/08/2018 – po hiszpańsku

https://attendee.gotowebinar.com/register/1916150090496379907

07/08/2018 – po polsku

https://attendee.gotowebinar.com/register/2851612384384964867

08/08/2018 – po arabsku

https://attendee.gotowebinar.com/register/8578559435144645379

09/08/2018 – po portugalsku

https://attendee.gotowebinar.com/register/1408031682440691715

14/08/2018 – po skandynawsku

https://attendee.gotowebinar.com/register/2393887892765126915

22/08/2018 – po włosku

https://attendee.gotowebinar.com/register/3836557099190807298

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące webinarów, możesz wysłać do nas e-mail na adres training.emea@padi.com. Mamy nadzieję, że zobaczymy się na webinarze.

 

Uaktualnienia w środowisku eLearning PADI

Aby zapewnić nurkom PADI bezproblemową podróż od momentu zakupu produktu do chwili ukończenia kursu, PADI wprowadza na rynek i uaktualnia produkty cyfrowe. PADI zawsze było światowym liderem w edukacji nurków i jest zaangażowane w tworzenie najlepszych materiałów szkoleniowych i dostarczanie ich do centrów, resortów i profesjonalistów PADI w każdym zakątku na Ziemi. Członkowie PADI oferują najbardziej uznane na świecie certyfikaty nurkowe i dają ludziom umiejętności i pewność siebie, aby mogli odkrywać podwodny świat. Co więc się zmieniło? Generalnie wszystko jest teraz o wiele prostsze, ponieważ PADI wprowadza duże zmiany w noszącym nową nazwę środowisku eLearning (eLearning Environment).

Obecnie członkowie PADI wysyłają kod z centrum przetwarzania online do swoich kursantów, aby umożliwić im dostęp do produktów eLearning. Następnie użytkownik otrzymuje e-mail z linkiem, który daje mu dostęp do produktu oraz opcję wyboru języka e-maili do komunikacji. Żaden z tych kroków się nie zmienił.

Jednak obecnie gdy użytkownik klika link podany w e-mailu, zostaje przeniesiony na nowo zaprojektowaną stronę, gdzie musi utworzyć konto, aby mieć dostęp do produktów cyfrowych (jeśli już ma konto, wystarczy że się do niego zaloguje). Szybkość i efektywność procesu logowania i tworzenia konta zostały w znacznym stopniu usprawnione.

W nowym środowisku eLearning nie ma zbędnych elementów. Na górze znajduje się pasek menu, który pozwala użytkownikowi szybko i bezproblemowo znaleźć to, czego potrzebuje. Można w prosty sposób przejść na stronę PADI.com klikając logo lub ikonę PADI.com na pasku menu oraz równie łatwo zmienić język. Zamieszczone zostały również numery telefonu, na które można zadzwonić i linki, na które można wysłać e-mail do biura PADI z prośbą o pomoc, jak również zawsze przydatna opcja “Zapomniałem hasła”, która pozwala użytkownikowi na wprowadzenie adresu e-mailowego i otrzymanie linku, aby zresetować hasło. Po kliknięciu ikon pojawiają się dodatkowe informacje, których użytkownik może potrzebować. Ten interfejs jest tak prosty w obsłudze, że nie ma możliwości, aby się pogubić.

Po zalogowaniu się pojawia się opcja potwierdzenia lub zmiany adresu. Ikona w górnym lewym roku zmieni się z PADI na PADI eLearning®, co potwierdza, że użytkownik jest w środowisku eLearning™, gdzie znajdują się wszystkie kursy (pojawia się tytuł My Courses). Każdy kurs jest oznaczony w prosty, czytelny sposób. Użytkownik może kliknąć na panel lub na ikonę View Courses, aby mieć dostęp do wszystkich elementów pakietu (certification pak), które są prosto opisane i łatwo dostępne dzięki przyjaznym dla użytkownika linkom. Jednym z największych ułatwień jest to, że obecnie wystarczy jeden login, aby zalogować się do środowiska eLearning.

Użytkownik może zobaczyć wszystkie elementy swojego pakietu w materiałach eLearning: produkty na tablet, podręcznik w niskiej rozdzielczości, eRDPML oraz eTraining Dive Log razem z linkiem do ScubaEarth, gdzie loguje swoje nurkowania (nie musi ponownie logować się na ScubaEarth). Oczywiście zawartość pakietu zależy od kursu.

Ogólnie mówiąc obecnie strona jest bardziej przejrzysta, przyjazna dla użytkownika i o wiele łatwiejsza w obsłudze dla kursantów. Paski menu są widoczne na każdej podstronie, zatem można z nich korzystać w każdym momencie. Jednak to nie koniec aktualizacji, gdyż regularnie będziemy wypuszczać na rynek nowe funkcje.

Drobny druk/Wymagania techniczne

Tablet i urządzenia przenośne
• Tablet i telefon z systemem iOS 9 (ograniczona obsługa), 10 i 11 – obecna wersja i dwie poprzednie.
• Tablet i telefon z systemem Android Nougat i Oreo – obecna wersja i dwie poprzednie.

Desktop/Przeglądarka internetowa
• Mac OSX 10.10 lub kolejna wersja z najnowszą wersją przeglądarki Safari, Chrome lub Firefox
• Windows 7 lub 8.x z najnowszą wersją przeglądarki Chrome, Firefox lub Internet Explorer 11 lub kolejną wersją
• Przeglądarka nie obsługiwana przez tablet lub telefon

Wzbogać swoją firmę!

Sprzedaż wiązana to proces, który ma na celu pokazanie klientom pełnej gamy dostępnych produktów. Jest niezbędny w każdym biznesie i jest kluczowym aspektem systemu edukacji nurków PADI. Sprzedaż wiązana jest obecna wszędzie – kupując posiłek w McDonaldzie zostaniesz zapytany przez sprzedawcę: “Czy chciałby Pan do tego frytki?”, a w sklepie obuwniczym możesz kupić również skarpetki i pastę do butów. To są dodatkowe artykuły, które przynoszą duży zysk i mogą być dodane do zakupów przez klienta.

Uwzględnienie sprzedaży wiązanej w Twojej firmie to dobry sposób na zwiększenie liczby kursów, zysku i satysfakcji klienta.

Jedna z najprostszych metod, aby to osiągnąć polega na tym, że do każdego kursu oferowanego przez Ciebie lub Twoich pracowników dodajesz możliwości wzięcia udziału w kursie Enriched Air Diver (Nurkowanie nitroksowe). Po prostu za każdym razem, gdy ktoś zapisuje się na szkolenie, pytasz, czy ma ochotę zrobić równocześnie kurs nitroksowy.

Dlaczego Enriched Air?

Powszechnie wiadomo, jakie korzyści z ukończenia kursu PADI Enriched Air Diver mają klienci.

Dla centrum nurkowego kurs Enriched Air Diver jest doskonałym szkoleniem dodatkowym. Po pierwsze, bardzo łatwo go zaplanować – można go przeprowadzić jako “suchy kurs”, co ułatwia organizację. Po drugie zawiera cały zestaw materiałów dla kursantów, dzięki czemu mogą się uczyć w domu, a Ty musisz poświęcić tylko kilka dodatkowych godzin na sprawdzenie teorii i przeprowadzenie sesji praktycznych.

To oznacza również, że łatwo możesz przewidzieć koszty, dzięki czemu bezproblemowo wyliczysz zysk z każdego kursanta.

Policzmy…

Załóżmy, że Twoje centrum nurkowe wydaje w ciągu roku 120 certyfikatów dla osób, które ukończyły kurs na poziomie podstawowym lub jeden z głównych kursów kontynuacji edukacji. Jeżeli udałoby Ci się namówić 50% z tych osób na kurs PADI Enriched Air Diver, oznacza to wydanie 60 dodatkowych certyfikatów w roku.

Jeżeli z każdego kursanta masz zysk w wysokości 300 złotych, daje ci to dodatkowe 18 000 złotych na koncie.

Sprawdź, ile certyfikatów PADI Open Water Diver i PADI Advanced Open Water Diver wydało Twoje centrum nurkowe w zeszłym roku i przelicz, jaki byłyby twój dodatkowy zysk, gdyby 50% wycertyfikowanych osób zapisało się na kurs Enriched Air Diver. Możesz wykorzystać Kalkulator kursów, aby obliczyć swój zysk z jednego kursanta i sumę, którą możesz zarobić!

Co teraz?

 • Zaloguj się na stronę PADI Pros i otwórz Kalkulator kursów (Course Calculator), aby ustalić cenę za kurs PADI Enriched Air Diver.
 • Porozmawiaj ze swoimi pracownikami, aby upewnić się, że wiedzą, jak wygląda szkolenie Enriched Air Diver, znają korzyści z używania nitroksu i pytają każdą osobę “Czy razem z tym kursem chcesz zrobić kurs nitroksowy?”
 • Wykorzystaj specjalne oferty na materiały do kursu Enriched Air Diver, aby jeszcze bardziej zwiększyć swój zysk.
 • Wykorzystaj cyfrowe materiały marketingowe, aby promować kurs Enriched Air Diver przy każdej okazji, np.:
  • W informacjach o głównych kursach nurkowych na stronie internetowej
  • W postach na Facebooku
  • W bezpośrednich e-mailach do klientów
 • Zrób konkurs dla swoich pracowników, kto sprzeda najwięcej kursów Enriched Air Diver w miesiącu.

Nowe materiały marketingowe na rok 2018

 

MOŻESZ. Rozwinąć swój biznes nurkowy!

Skorzystaj z nowego, ulepszonego zestawu narzędzi marketingowych na rok 2018, który pomoże ci zdobywać nowych nurków, promować kursy kontynuacji edukacji i wejść na nowe rynki pozyskiwania klientów.

Najnowsze cyfrowe materiały marketingowe zostały stworzone po to, aby inspirować i przyciągać nowych nurków, motywować wycertyfikowane osoby do dalszego nurkowania i zmieniać nurków rekreacyjnych w profesjonalistów.

JAK?

Wejdź w zakładkę 2018 Marketing Toolkit i pobierz materiały, które pasują do regionu, w którym nurkujesz. Wybierz poziomu kursu, który zamierzasz promować i wersję językową.

GDZIE?

Wykorzystaj materiały we wszystkich kanałach marketingowych, aby stworzyć w pełni spójną kampanię na różnych platformach. Nowi i powracający klienci powinni widzieć ten sam przekaz w emailach, które otrzymują od ciebie, na twoich mediach społecznościowych, na blogu oraz podczas wizyty w twoim centrum nurkowym. Spójny przekaz oznacza stały dochód.

Przykład: Pozyskiwanie nowych nurków w północnej Europie

 • Otwórz 2018 RRA Marketing Toolbox
 • Otwórz folder Campaigns
 • Otwórz folder Entry Level
 • W tym przypadku chcemy promować kurs PAD Open Water Diver, zatem otwórz ten folder
 • Wybierz Northern Europe
 • Zdecyduj, który kanał marketingowy będzie najlepiej pasował do twojego biznesu. Aby uzyskać jak największą spójność, wykorzystaj wszystkie materiały z folderów – zarówno te cyfrowe, jak i te, które możesz wydrukować
 • Wykorzystaj te materiały podczas wdrażania planu marketingowego

 

Facebook-cover-image-you-can

facebook-post-you-can

website-slider-you-can

instagram-you-can

 

RODO – Nowe regulacje prawne dotyczące prywatności w Europie

Na pewno obiło Ci się o uszy, że właśnie wprowadzono Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Jednak czy wiesz, co ono oznacza i do kogo się odnosi? Oto krótki opis.

Co to jest Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO (po angielsku GPDR – General Data Protection Regulation) zastępuje Dyrektywę o ochronie danych osobowych z 1995 roku i zostało stworzone, aby ujednolicić prawa o ochronie danych w całej Unii Europejskiej oraz dać obywatelom UE większą kontrolę nad ich danymi osobowymi i lepiej je chronić.

Dlaczego wprowadzono to rozporządzenie?

Obecna rzeczywistość polega na ciągłym przetwarzaniu danych i bardzo się różni od rzeczywistości z 1995 roku, w którym opracowano tę dyrektywę. Wiele oryginalnych postanowień pozostało w mocy, ale rosnąca liczba przypadków łamania prywatności i nieprawidłowego wykorzystywania danych osobowych sprawiła, że uaktualnienie tej polityki stało się sprawą najwyższej wagi z wielu powodów – na przykład po to, aby chronić obywateli Unii Europejskiej.

W jaki sposób RODO różni się od Dyrektywy o ochronie danych osobowych z 1995 roku?

 • Główne zmiany w RODO – przegląd głównych zmian w RODO i w jaki sposób różnią się one od poprzedniej dyrektywy – z portalu RODO.

Do kogo odnosi się RODO?

 • RODO odnosi się głównie do firm z siedzibą w Unii Europejskiej, ale obowiązuje również firmy spoza Unii, które oferują towary lub usługi dla mieszkańców Unii Europejskiej lub zbierają dane o mieszkańcach Unii Europejskiej (Artykuł 2 – Zakres przedmiotowy i Artykuł 3 – Zakres terytorialny).

Co to jest zgodność z rozporządzeniem RODO?

 • Z względu na fakt, że to rozporządzenie jest skomplikowane, wymagania do uzyskania pełnej zgodności są różne. Zwróć się do wykwalifikowanej osoby, np. do radcy prawnego, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Kiedy rozpoczyna się egzekwowanie zgodności z tym rozporządzeniem?

 • 25 maja 2018

Czy przewidziano okres karencji?

 • Rozporządzenie RODO zostało uchwalone przez Parlament Europejski w kwietniu 2016 roku i oficjalnie opublikowane w maju 2016 roku. Nie przewiduje się okresu karencji.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

Źródła:

 

Zastrzeżenie

Ten post nie może być uznany za poradę prawną i został opublikowany wyłącznie w celu udzielenia ogólnej informacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zalecamy kontakt z radcą prawnym.

 

 

Webinary PADI po polsku

Poniżej baza nagranych webinar szkoleniowych PADI. Na bieżąco będziemy też publikować informacje o nowych webinarach. Wszystkie przeszłe webinary można też obejrzeć używając linków w artykule.

Najbliższe webinary:

 • 3 kwartał – 7 sierpnia (wtorek) 19.00 – 20.00
 • 4 kwartał – 6 listopada (wtorek) 19.00 – 20.00

Biuletyn szkoleniowy na żywo 2018:

Biuletyn szkoleniowy na żywo 2017:

Biuletyn szkoleniowy na żywo 2016:

Biuletyn szkoleniowy na żywo 2015:

Szkoleniowe webinary:

Webinar do odświeżania członkostwa po przerwie