Informator dla Członków PADI – po polsku

Z przyjemnością ogłaszamy, że w ramach ciągłego wsparcia dla polskojęzycznego rynku nurkowego publikujemy specjalny dokument mający na celu ułatwienie Tobie interakcji z PADI online.

Aby pobrać dokument kliknij na link ‘[download id=”2798″]

Informator po polsku zawiera następujące informacje:

  • Jak uzyskać dostęp do strony PADI Pros Site
  • Jak korzystać z opcji PIC online
  • Jak korzystać ze sklepu online PADI e-shop

Dokument ten ‘[download id=”2798″]‘ jest jednym z przywilejów wynikających z członkostwa, a pobranie go jest nieodpłatne. Jeśli masz jakieś pytania prosimy skontaktuj się z działem Obsługi Klienta pisząc na adres customerservices.emea@padi.com.

Polskoj?zyczni pracownicy PADI

Ostatnio aktualizowane: 31 marzec 2014
Poni?ej lista naszych g?ównych konsultantów na region, z którymi mog? Pa?stwo si? kontaktowa? w razie jakichkolwiek pyta?.
Olga Fraser Ola Fraser Sale Consultant J?zyki: PL/EN Tel: +44 117 300 7359 ola.fraser@padi.com

“Mam na imi? Ola Fraser i jestem reprezentantem sprzeda?y. Pos?uguj? si? zarówno j?zykiem polskim i angielskim. Pracuj? w PADI od 5 lat a karier? swoj? zacz??am od dzia?u szkolenia i zarz?dzania jako?ci?. Jestem obecnie na poziomie Divemastera. Interesuj? si? podró?ami oraz sportem.” Ola Fraser

Adrian Zralka Customer Service ConsultantJ?zyki: PL/DE/EN Tel: +44 117 300 7352 Adrian.Zralka@padi.com Adrian Zralka

“Mam na imi? Adrian Zra?ka i dopiero niedawno zacze?em pracowa? dla PADI EMEA . Mieszkam w Bristolu od kwietnia zesz?ego roku i mieszka?em przedtem w Cardiffie i Berlinie. Mowi? po Polsku, po Angielsku i Niemiecku. Uwielbiam podrózowa? i odkrywa? nowe kultury. Oprócz tego lubi? gotowa? i czyta?. Nie mia?em jeszcze mo?liwo?ci nurkowania ale mam nadzieje ?e b?d? mog? to zrobi? w tym roku.” Adrian Zralka

Tomasz Malinowski Tomasz Malinowski Customer Service ConsultantJ?zyki: PL/DE/EN/ES/FR/JAP Tel: +44 117 300 7330 tomasz.malinowski@padi.com

“Cze??, nazywam si? Tomasz Malinowski i pochodz? z Polski. Moj? pasj? jest podró?owanie oraz j?zyki obce. Mój j?zyk ojczysty to polski, ale mówi? równie? biegle po angielsku, niemiecku, hiszpa?sku, francusku i japo?sku. Obecnie ucz? si? j?zyka rosyjskiego, w?oskiego oraz chi?skiego. Ciesz? si?, ?e mog? wykorzystywa? swoj? znajomo?? j?zyków w celu pomocy nurkom oraz profesjonalistom PADI z ró?nych krajów.” Tomasz Malinowski

Ela Zurawik TQM Coordinator J?zyki: PL/EN Tel: +44 117 300 7339 ela.zurawik@padi.com Ela picture

“Cze??, mam na imi? Ela. Pos?uguj? si? j?zykiem polskim i angielskim. Procuj? jako koordynator dzia?u ds. Szkole? i Zarz?dzania jako?ci? (TQM) od trzech lat. Posiadam poziom PADI Rescue diver. Poza nurkowaniem interesuje si? kolarstwem, wspinaczk?, ?ucznictwem oraz bardzo lubi? czyta? ksi??ki.” Ela Zurawik

Dagmar Dworakowski crop Dagmar Dworakowski Instructor Development Coordinator J?zyki: PL/DE/EN/IT Tel: +44 117 300 7345 dagmar.dworakowski@padi.com

“Pracuj? w dziale Instructor Development od maja 2012 r. i dbam o niemieckoj?zyczny rynek PADI, o W?ochy, Europe Wschodnia, Afryk? i Bliski Wschód. Mówi? po niemiecku, polsku, angielsku i w?osku. Wcze?niej pracowa?am w liniach lotniczych i zajmowa?am si? sportem. Zacz??am nurkowanie w roku 2003 w Afryce po?udniowej, a Divemasterem zosta?am w 2009 r. na Krecie. Nurkowa?am w Afryce, Fid?i, Tajlandii, Egipcie, na Majorce, Krecie, i na Pembie. Lubi? nurkowa? tylko tam, gdzie jest ciep?o i gdzie rosn? palmy.” Dagmar Dworakowki