PADI Regional Headquarters opening times over the 2018 holiday period

The PADI EMEA Regional Headquarters at Bristol will be operating between Christmas and New Year. Please find below the dates and times of opening:

24th December – Phones are open 08:15 – 13:00

25th December – EMEA Office Closed

26th December – EMEA Office Closed

27th December – Phones are open 08:15 – 17:30

28th December – Phones are open 08:15 – 16:00

31st December – Phones are open 08:15 – 13:00

1st January – EMEA Office Closed

Hours resume back to the usual working hours of 08:15 – 17:30 as of Wednesday 2nd January 2019.

PADI eLearning brukergrensesnitt oppdatering

For å kunne gi PADI dykkere en elegant kundeopplevelse fra det øyeblikket de kjøper produktet til siste slutt er PADI i gang med en digital opprustning. PADI har alltid vært verdensledende på dykkerutdanning og har alltid vært svært dedikert til å ha de beste undervisningsmaterialer tilgjengelig på markedet, distribuert gjennom det globale nettverket av PADI dykkesentre og profesjonelle. PADI Medlemmer har alltid kunne tilby verdens mest ettertraktede dykkersertifikater og har alltid hjulpet mennesker til å utforske verden under vann på en trygg og sikker måte. Hva er nytt? Det er blitt betydelig lettere å starte eventyret som dykker.. PADI ruller i disse dager ut noen store oppdateringer i eLearning læringsmiljøet.

I dag sender PADI medlemmer en kode fra «online processing center» til elevene sine for å gi eleven tilgang til eLearning produkter. Eleven/brukeren får en epost med en link som gir tilgang til produktet og muligheten til å kommunisere via email på et språk av elevens valg. Alt dette blir som før.

Nå når eleven klikker på linken i eposten blir de sendt direkte til en frèsh og nylig oppdatert side der de kan opprette brukerkontoer og få tilgang til sine produkter (hvis eleven allerede har en konto, logger eleven enkelt inn via den og får tilgang til nye materialer.) Hastigheten og effektiviteten av innlogging har også blitt betydelig forbedret.

Det nye og forbedrede læringsmiljøet er strømlinjeformet og lett å navigere. Man finner en menyknapp på toppen av siden som enkelt lar eleven navigere rundt på siden. Herfra kan man også lett få tilgang til PADI.com (ved å klikke på PADI.com valget under toppmenyen). Det er lett å skifte språk i det nye brukergrensesnittet og skulle man trenge det finner man lett frem til hjelp funksjonen, her kan man finne telefon nummer for å ringe support hos PADI kontoret eller sende epost. Gjennom «forgot password» funksjonen kan tapt brukerinformasjon raskt gjenopprettes og eleven mottar en email for gjenoppretting av brukerkonto.
Informasjons ikoner på siden gir klar og tydelig informasjon og forenkler navigasjon rundt på siden. I dette smidige og enkle brukergrensesnittet er det vanskelig å bli forvirret.

Etter eleven har logget inn har får han/hun muligheten til å endre eller bekrefte sin adresse. Så fort dette er gjort endrer logoen i øvre venstre hjørne seg fra PADI til PADI eLearning®, dette bekrefter at eleven er innlogget i eLearning læringsmiljøet hvor alle deres kurs er å finne (en my courses undertekst bekrefter dette).
Enkle rene paneler gjør det lett å identifisere hvert kurs. Brukere kan klikke på panelbildet eller boksen «View course» for å enkelt få tilgang til alt materiell tilknyttet elevens sertifiseringspakke. Alt innhold er tydelig listet og sømløst tilgjengelig med brukervennlige linker. En av de store forbedringene på denne plattformen nå er at man har kun ett sett med innloggingsinformasjon for å komme inn på eLearning siden.

I eLearning materialene kan elevene se alle komponentene i sertifiseringspakken deres. Nettbrett utgave, lavoppløst manual, eRDPML og eTraining Dive Log komplett med link til ScubaEarth hvor loggboken er forankret (dette istedenfor å måtte gå en omvei rundt å logge seg på ScubaEarth). Naturligvis vil komponentinnholdet variere med hvilket kurs eleven er registrert for.

Summa summarum er det nye brukergrensesnittet mye renere, mer organisert og brukervennlig. Meny knappen følger elevene uansett hvor de navigerer på sidene og er alltid lett tilgjengelig. Alt ble nettopp mye lettere for elever som bruker eLearning. I tiden fremover har vi mye mer i vente, forvent at det rulles ut flere funksjoner snart.

Tekniske krav

Nettbrett og mobil
• iOS nettbrett og telefon med operativsystem 9 (begrenset støtte) 10 og 11. Gjellende versjon og to foregående versjoner
• Android nettbrett og telefon med operativsystem Nougat og Oreo. Gjeldende versjon og to foregående versjoner

Desktop/Web Viewer
• Mac OSX 10.10 eller nyere med de to siste nettleserversjoner av Safari, Chrome, eller Firefox
• Windows 7 eller 8.x med de to siste nettleserversjonene av Chrome, Firefox, eller Internet Explorer 11 og senere
• Desktop Web Viewer støttes ikke på nettbrett og telefoner

 

 

Atualização do entorno PADI eLearning

Com a ideia de proporcionar aos mergulhadores PADI um percorrido excelente desde o ponto compra até a finalização do produto, PADI está numa missão de produtos digitais. PADI sempre foi líder mundial em formação em mergulho e sempre esteve comprometida em criar os melhores materiais de treinamento em mergulho do mundo e proporcioná-los á rede mundial de centros de mergulho, Resorts e Profissionais PADI. Os membros PADI sempre ofereceram as certificações de mergulho mais buscadas do mundo e sempre permitiram explorar o nosso planeta água de uma maneira confiada e competente. Então, quais são as novidades? Isto agora é mais fácil com as importantes atualizações do Entorno eLearning (ou eLearning Environment, como se batizou em inglês) que desenvolveu PADI.

Hoje, membros PADI enviam códigos desde o Online Processing Center aos seus alunos para permitir que ditos usuários acedam a produtos eLearning. Os usuários depois recebem um email com um link ao produto e uma opção para eleger comunicações por email nas suas línguas; nenhum destes passos mudou.

Mais, agora, quando os usuários clicam no link desse email, são dirigidos a uma página web recentemente desenhada onde criar contas para aceder aos seus produtos digitais (se já possuem uma conta, só têm que usar os dados de login para aceder aos seus novos materiais). A velocidade e eficiência do início de sessão e registro também melhoraram de maneira significante.

O novo entorno é claro e ordenado. Tem uma barra de menu na parte superior, o que facilita as coisas para o usuário. É fácil aceder a PADI.com (ao clicar no logotipo ou no ícone PADI.com na barra de menu). É fácil mudar de idiomas. Tem uma opção de ajuda onde os usuários podem encontrar um número para ligar (ou clicar para enviar um email diretamente) para a o escritório PADI correspondente. Também está disponível a popular opção de senha esquecida, com a que os usuários podem inserir o seu email e receber um link para reestabelecer as suas senhas. Ícones informativos proporcionam informação adicional se for necessário. É uma interface limpa e simples com a que é difícil confundir-se.

Uma vez que o usuário acede à sua conta, tem a opção de confirmar ou mudar o email. Agora, o ícone da parte superior esquerda muda de PADI a PADI eLearning®, confirmando que se está no Entorno eLearning, onde se encontram todos os seus cursos (baixo um subtítulo chamado My Courses). Um painel simples e claro identifica cada curso. Os usuários podem clicar no painel ou em View Courses para ter acesso a tudo no seus certifications paks. Todo este conteúdo está claramente identificado e é facilmente acessível, com links fáceis de usar e uma das melhores mudanças; existe só um login para aceder ao entorno eLearning.

Nos seus materiais eLearning, os usuários podem ver todos os componentes dos seus
certifications paks: o produto para tablets, o manual de baixa resolução, o eRDPML e o eTraining Dive Log completo com um link direto a ScubaEarth onde registrar mergulhos (em vez de ter que fazer login outra vez em ScubaEarth). Obviamente, os componentes variam com o curso.

Em resumo, o entorno é muito mais claro e organizado. A barra de menu segue ao usuário onde quer que vá para que sempre tenha essas opções. As coisas ficaram muito mais fáceis para os eLearners. Tem muito mais por vir, regularmente.

A letra pequena/requerimentos técnicos

Tablet e dispositivos móveis
• Tablets iOS e telefones operando os sistemas 9 (suporte limitado), 10 e 11. A versão atual e as duas anteriores.
• Tablets Android e telefones operando os sistemas Nougat e Oreo. A versão atual e as duas anteriores.

Desktop/Web Viewer
• Mac OSX 10.10 ou mais atual com as duas versões mais atuais de Safari, Chrome ou Firefox.
• Windows 7 ou 8.x com as duas versões mais atuais de Chrome, Firefox ou Internet Explorer 11 ou superior.
• Desktop Web Viewer não está suportado em tablets e telefones.

PADI eLearning ympäristön päivitys

Pyrkiessään tarjoamaan PADI sukeltajille tyylikkään asiakasmatkan ostotilanteesta tuotteen läpikäyntiin, PADI on digitaalisten tuotteiden missiolla. PADI on aina ollut sukelluskoulutuksessa maailmanluokan edelläkävijä ja on aina omistautunut luomaan maailman parhaita sukelluskoulutusmateriaaleja ja toimittamaan niitä kansäinväliselle verkostolle PADI Dive Centereitä, Resortteja ja PADI ammattilaisia. PADI jäsenet ovat aina tarjonneet maailman halutuimpia sukellusluokituksia ja ovat aina mahdollistaneet ihmisten tutustua vesiplaneettaamme luottavaisesti ja pätevästi. Joten, mikä on uutta? Tämä on vain tullut huomattavasti helpommaksi. PADI julkaisee joitakin merkittäviä päivityksiä (uudelleen nimettyyn) eLearning ympäristöön.

Tänään, PADI jäsenet lähettävät koodin online-käsittelykeskuksesta oppilailleen, jotta näillä käyttäjillä on pääsy eLearning tuotteisiin. Käyttäjät saavat sitten sähköpostissa linkin tuotteeseen ja mahdollisuuden valita yhteydenpidon sähköpostit haluamallaan kielellä. Mikään näistä vaiheista ei ole muuttunut.

Mutta nyt, kun käyttäjät klikkaavat sähköpostissa olevaa linkkiä, heidät viedään juuri uudistetulle sivulle, jossa he luovat tilin digitaalisten tuotteidensa käyttöön. (Jos heillä on jo tili, he yksinkertaisesti kirjautuvat ja pääsevät käyttämään uusia materiaalejaan.) Kirjautumisprosessin nopeus ja tehokkuus ovat myös parantuneet huomattavasti.

Uusi ympäristö on puhdas ja selkeä. Yläreunassa on valikkopalkki, jonka avulla käyttäjän on mukavaa ja yksinkertaista navigoida. PADI.com sivustolle on helppo pääsy. (Joko klikkaamalla logoa tai PADI.com nimikettä valikkopalkissa.) Kieltä on helppo vaihtaa. Help optiossa on puhelinnumero, johon käyttäjät voivat soittaa (tai klikata linkkiä ja lähettää sähköpostia suoraan) PADI toimistoon, joka palvelee heitä. Siellä on myös aina suosittu unohtunut salasana -optio johon käyttäjät voivat kirjoittaa tilinsä sähköpostiosoitteen ja saada linkin asettaakseen salasanansa uudelleen. Tieto-kuvakkeet tarjoavat lisätietoja, jos käyttäjät tarvitsevat sitä. Se on puhdas, yksinkertainen käyttöliittymä, ja siinä on vaikea mennä sekaisin.

Kun käyttäjät kirjautuvat, heillä on mahdollisuus vahvistaa tai muuttaa osoitettaan. Nyt kuvake ylhäällä vasemmalla vaihtuu PADI:sta PADI eLearning®:ksi, vahvistaen käyttäjien olevan eLearning ympäristössä, missä kaikki heidän kurssinsa ovat. (Kurssini alaotsikko vahvistaa tämän). Yksinkertainen, puhdas paneeli yksilöi jokaisen kurssin. Käyttäjät voivat joko klikata paneelin kuvaketta tai Katso Kursseja -laatikkoa päästäkseen kaikkeen heidän luokituspaketissaan. Kaikki sisältö on selkeästi listattu ja niihin on saumaton pääsy käyttäjäystävällisillä linkeillä. Yksi suurista parannuksista on nyt yksi ainoa kirjautuminen eLearning ympäristöön.

eLearning materiaaleissaan, käyttäjät voivat nähdä kaikki luokituspakettiensa osat: tabletti tuote, matalaresoluutioinen manuaali, eRDPML ja eTraining Dive Log täydellisenä linkkeineen suoraan ScubaEarth:iin missä loki on (sen sijaan, että täytyisi taas kirjautua ScubaEarth:iin). Luonnollisesti osat vaihtelevat kurssin mukaan.

Tärkeintä on, että se on paljon puhtaampi ja selkeämpi käyttäjäympäristö. Valikkopalkki seuraa käyttäjiä mihin he menevätkään, joten heillä on aina samat vaihtoehdot. Asiat helpottuvat eOppilaille. Varastossa on paljon enemmän odottamassa uusien ominaisuuksien julkaisemista säännöllisesti.

Pienellä painettu/Tekniset ominaisuudet

Tabletti ja mobiililaitteet
• iOS tabletti ja puhelimen OS 9 (rajoitettu tuki) 10 and 11. Nykyinen versio ja kaksi aiempaa versiota
• Android tabletti ja puhelimen OS Nougat ja Oreo. Nykyinen versio ja kaksi aiempaa versiota

Desktop/Web Viewer
• Mac OSX 10.10 tai uudempi jossa Safarin, Chromen tai Firefoxin kaksi viimeisintä selainversiota
• Windows 7 tai 8.x jossa Chromen tai Firefoxin kaksi viimeisintä selainversiota tai Internet Explorer 11 tai uudempi
• Desktop Web Viewer ei ole tuettu tableteissa ja puhelimissa

PADI Power!

Are you getting the most from your PADI marketing power?

The PADI logo is the most distinctive and powerful logo in the diving industry. Recognised as a sign of quality diver training and service, divers around the planet proudly state that they have ‘got my PADI’.

As a PADI dive centre, a key benefit of your membership is the right to utilise the power of the PADI brand to bring more custom to your dive centre – here are some suggestions on how to make sure you are doing this effectively:

  1. Use your PADI Dive Centre Marketing kit to its full effect. Every renewed PADI dive centre receives a physical marketing tool kit which includes flags, banner and other marketing collateral completely free of charge. Maldivian dive centres can get their tool kits through MA Services, the official PADI material distributor in the Maldives. If you have not yet received your pack, make sure you contact them directly to arrange collection.
  2. Use your digital resources – make sure your website shows the PADI logo – you can download a range of logos by logging into the PADI Pro Site and clicking the following link: https://www2.padi.com/mypadi/templates/cb-login.aspx?id=2782
  3. Also make sure you are using the latest images and text to boost your website’s impact! All dive centres in the Maldives have been sent an email providing them with a digital marketing tool kit that includes pictures, videos and text for you to use on social media and websites. If you have not accessed this yet, contact matt.wenger@padi.com for more information

If you want more information on how to effectively boost your marketing, and drive more custom to your centre, join us at a PADI Business Academy! Next event is scheduled in September in Male.

 

 

A New Home for PADI in the Maldives!

We are delighted to officially announce that PADI has a new home in Male’!

Last month, MA Services, the official PADI distributor in the Maldives, opened a spacious new retail outlet on Male’ Square, the latest shopping and dining destination in the capital.

As part of the move, the PADI store also relocated and is now open during regular shopping hours, welcoming divers and shoppers until 10pm.

Although we know that many of you have already visited the new store, which is just off Majeedhee Magu, we invite all of you who haven’t popped in yet to drop by and say hello! With our extended opening hours, we hope that many more of you will now have the opportunity to do so.

Alongside all PADI merchandise and services, the store will be home to a wide range of products stocked by MA Services. As the official distributor of PADI, Bauer Kompressoren, Scubapro, UWATEC, Hatz and Analox, the store is a one-stop-shop for all your diving needs and will offer customers a more streamlined approach to placing orders and purchasing new equipment.

The MA Services service centre remains in the same location and will continue to provide all the same facilities as previously.

We look forward to welcoming you soon!

PADI

 

Earth Day – Sunday 22nd April

On Sunday 22nd April, the Prodivers team and guests of Hurawalhi joined the largest civic-focused day of action in the world – Earth Day! The campaign for Earth Day 2018 was ‘End Plastic Pollution’, a movement dedicated to providing information and inspiration needed to fundamentally change human attitude and behaviour towards plastics.


Plastics are a substance the earth cannot digest. The very qualities that made plastics such an attractive material initially; durable, flexible, versatile and inexpensive, have ultimately generated rubbish with staying power – a huge environmental issue. Our voracious appetite for plastic goods, coupled with our tendency to discard, litter and thus pollute, has led to an estimated 8 million tonnes of plastic entering our oceans every year. Plastics not only threaten our wildlife through entanglement, ingestion and habitat disruption, but their ability to absorb chemicals and accumulate in the human food chain has also led to plastics negatively affecting human health.


So, instead of diving with sharks or snorkelling with manta rays, the 48th Earth Day saw Hurawalhi staff and guests dive and snorkel for debris instead! They were let loose to clean up as much plastic and rubbish they could find off a nearby reef. Whilst they may have made only the tiniest dent in removing some of the debris currently be in our oceans, every action counts. There are so many simple ways to reduce plastic consumption in our day-to-day lives, here are some of the tips our Marine Biologist, Kirsty, shared with all of our volunteers this Earth Day:

1. Refrain from using plastic straws, even in restaurants. If a straw is a must, purchase a reusable one.

2. Forget the plastic bag. Purchase a reusable produce bag and be sure to wash them often.

3. Give up gum. Chewing gum is made of a synthetic rubber, i.e. plastic.

4. Ditch bottles for boxes. Often, products like laundry detergent come in cardboard which is more easily recycled than plastic.

5. Leave the single-use plastic bottles on the shelf. Use a reusable bottle or mug for your beverages, even when ordering from a to-go shop.

6. Don’t buy foods in plastic containers e.g. berries, tomatoes etc. Ask your local grocer to take your plastic containers back.

7. Disregard the disposable nappy. Use cloth nappies to reduce your baby’s carbon footprint and save money.

8. Stop purchasing single serving products. Buy bulk items instead and pack your lunch in reusable containers and bags.

9. Refuse to buy disposable razors and toothbrushes. Purchase replaceable blades instead.

Abstain from buying frozen foods. Even though those that appear to be packaged in cardboard are coated in a thin layer of plastic, plus you’ll be eating fewer processed foods.

A great quote from Marine Biologist, Sylvia Earle, sums up perfectly the importance of looking after the ocean: ‘No water, no life. No blue, no green’

PADI’s guest blogger Kirsty introduces herself:

Growing up in Mallorca, surrounded by the riches of the Mediterranean Sea, Kirsty’s ambition to pursue a career in marine biology was ignited from a young age. Kirsty completed both her undergraduate and postgraduate degrees at Newcastle University in England. During her studies she had the opportunity to conduct fieldwork in the Bahamas, Bermuda and the Maldives. It is not surprising then that her research interests to date have focused on tropical reef ecology. More specifically, Kirsty is interested in studying the movement patterns and habitat use of sharks and rays. Kirsty is currently part of the Maldivian Manta Trust research team, collecting data around the country’s manta population, its movements, and how the environment and tourism / human interactions affect them.

 

 

Carpe Diem Maldives Introduces Coral Reef Awareness Campaign in Celebration of IYOR 2018

January 2018: Carpe Diem Maldives Pvt. Ltd. begins a 12-month social media campaign to celebrate International Year of Coral Reefs 2018.

Crystal clear waters teeming with colour and marine life surround The Maldives, making it one of the most appealing and diverse coral reef destinations in the world. The new digital campaign led by Carpe Diem Maldives promotes awareness towards the status of the destination’s coral reefs. Recreational and professional divers are invited to share their underwater images through Instagram and Facebook channels using hashtags #maldivesreefawareness #carpediemmaldives and #IYOR2018 stating information to three related Ds – dive, date and depth – on each image.

2018 was announced International Year of the Reef (IYOR – www.iyor2018.org) for the third time since 1997 by International Coral Reef Initiative (ICRI), an informal partnership between the Nations and organisations that strive to preserve coral reefs and related ecosystems around the world. IYOR is a global effort to increase awareness and understanding on the values and threats to coral reefs, as well as to support related conservation, research and management efforts.

Francis Staub, International Coordinator for the Year of the Reef for ICRI states, “We welcome this initiative embracing modern media and recognising public awareness as an essential element of coral reef conservation. Campaigns such as this ensure that the general public understands the value of, and the threats to coral reefs. Furthermore, the ongoing stream of images through #maldivesreefawareness on social media channels provides marine scientists and other stakeholders around the world access to real time data on coral reefs in The Maldives.”

Regularly visited dive sites across the Maldivian atolls will be captured to show the real time reef status amidst the effects of global warming, while also recording the ongoing recovery and conservation efforts being carried out by organisations such as Coral Reef CPR. At the same time, the digital campaign encourages public engagement and general awareness to the importance of coral reefs globally.

Haris Mohamed, Acting Managing Director for Maldives Marketing and Public Relations Corporation says, “Recently awarded World’s Leading Dive Destination at the 24th annual World Travel Awards, the Maldives attracts divers from around the world to experience the beauty of our underwater marine life and reefs. This initiative by Carpe Diem Maldives highlights the conservation efforts various organisations are carrying out to ensure our reefs remain resilient and healthy for generations to come. We strongly encourage all divers to the Maldives to share their images on social media with the hashtag #maldivesreefawareness.” 

Likewise, PADI Regional Manager for The Maldives, Matt Wenger, explains “Coral reefs are among the most beautiful ecosystems on the planet and PADI works with local communities around the world to ensure that residents understand the value of their local treasure. With close to 1.2 million tourist arrivals a year to The Maldives, initiatives like Carpe Diem’s #maldivesreefawareness are so important to get the message across about the beauty of the underwater world and why we need to do everything we can to protect it. We wholeheartedly encourage all divers to participate in this simple yet effective image sharing campaign.”

The digital campaign, which will run exclusively in The Maldives until December 31st, 2018, will be promoted to guests on Carpe Diem’s liveaboard dive cruises and at the upcoming resort in Raa Atoll. Carpe Diem Cruises welcome up to 60 divers weekly across all three of their luxury liveaboard cruises. Towards the end of 2018, campaign images posted throughout the year can be submitted to a panel of professional photographers, conservationists and IYOR officials, with a chance of winning a 4-night stay in 2019 at the new resort Carpe Diem Beach Resort & Spa.

 

For more information on Carpe Diem Maldives Pvt. Ltd., please visit www.carpediemmaldives.com

Maldives plastic recycling on a local islands

Gili Lankanfushi conserves our limited resources and cleans up our islands to help preserve our future.

Following the success of plastic recycling on Gili Lankanfushi we took the leap and expanded our project. On November 2nd Gili Lankanfushi visited Himmafushi, a local island and a big producer of plastic waste due to their plastic water bottle factory. With the assistance of the local NGO Parley, who are spearheading plastic recycling in the Maldives our aim was to implement a plastic recycling project at the school and expand this throughout the island. Together with Parley, the teachers and local council members in attendance Gili Lankanfushi conducted a 30 minute presentation including two activities which all the children participated in. The presentation was well received and the council were positive regarding expanding recycling to all areas of the island. After the school visit 50 staff from Gili Lankanfushi conducted an island plastic clean to demonstrate how easy it is to recycle plastic and what types of plastic can be recycled. A huge amount of plastic was collected and on seeing this the Himmafushi local community has also become inspired to recycle their plastic waste. Gili Lankanfushi will remain in close contact with Himmafushi and offer support and guidance when needed.

Launching plastic recycling on the local island Himmafushi
Launching plastic recycling on the local island Himmafushi

 

Giving presentation on plastic recycling to local school children and the council
Giving presentation on plastic recycling to local school children and the council

 Throughout August 2017 on Gili Lankanfushi 280 hosts attended the sustainability training. Host mentally regarding plastic pollution, water, electricity and food waste has now changed for the better. In addition to Gili Lankanfushi’s plastic presentation Maai Rasheed from Parley visited and conducted a presentation about plastic recycling. Hosts can now be seen regularly recycling their plastic and helping with island cleans – for example the recent Himmafushi clean.

The results of Himmafushi plastic clean up
The results of Himmafushi plastic clean up

 Following the training activities aimed at increasing host water and electricity use awareness, hosts now know how to reduce wasting these resources through enhanced understanding of water and electricity requirements of common activities. They were given top energy and water saving tips, for example using the fan over the AC, turning off electrical appliances, washing full loads in the washing machine at a low temperature – 20°C, air drying clothing, turning off lights, having shorter showers, only using a small amount of water when cleaning, turning the tap off when brushing teeth, shaving and soaping up. You can make these changes too!

Raising awareness about excessive water waste
Raising awareness about excessive water waste

 Over the coming months plastic recycling, food waste, electricity and water use will be monitored. In the near future we will host a no bin day in the canteen which will teach hosts about portion and waste control. We have already observed a decrease in water use – before training the average host would use 200L of water per day – this is now reduced to 160L. We are confident that hosts will continue to reduce the waste of resources and participate in plastic recycling.

PADI’s guest blogger Clare Baranowski introduces herself:

I am a marine zoologist from the UK who has worked throughout the tropics researching mega fauna and reef ecosystems in the Caribbean and Indian Ocean. I have experience monitoring and restoring coral and surveying manta, turtle and dolphin populations. I began my career as a science communicator before moving into research and management roles, this is why I incorporate outreach and education into every project I work on and I hope to continue this at Gili Lankanfushi

 

Things you should know if you are travelling to the Maldives on a budget

This is the last part of this five part blog……

The Republic of Maldives is a Muslim country

The Maldives is a 100% Muslim country and care needs to be taken in relation to the dress code on local islands. Whilst it is acceptable for men to wear T Shirts and shorts or swim shorts; females should avoid causing offence by maintaining a more conservative approach to clothes by wearing T Shirts, loose shorts or sarongs and avoid wearing bikinis and swimwear unless on an uninhabited island, picnic island, sandbank, dive boat or resort island. Whilst the law restricts the wearing of bikinis on local islands, many guesthouses now provide dedicated tourist beaches or private gardens and sunbathing terraces.

Most hotels and guesthouses can arrange visits to nearby resorts where bikinis can be worn freely and alcoholic beverages are available. Note that resorts charge an entrance fee and access is subject to availability.

Don’t be afraid to travel in low season

With a tropical climate, plenty of sunshine and temperatures around 30°C throughout the year, there is never a bad time to visit the Maldives. There are however two distinct seasons; dry season (northeast monsoon) and wet season (southwest monsoon), with the former extending from January to March when rates will be at their highest and the latter from mid-May to November. The rare thunderstorm in the Maldives (especially around the southwest monsoon months) can be a welcome respite from the sun.

There can be heavy rain showers pretty much any time of year, but they tend to be short and cannot be accurately predicted seasonally (in other words – don’t worry too much about them – you will quite possibly experience some rain showers, but the majority of the weather should be great, and you will be unlucky to get several consecutive days of heavy rain).

Diving is good all year-round, although a basic rule is that reef life is more varied and visibility is better on the western side of any atoll from May to November and on the eastern side of any atoll from December to April.

As the Maldives is situated so close to the equator it is possible to burn even on a cloudy day and sun screen should be applied as a matter of course.

For those travelers who are looking for a helping hand to arrange a budget trip to the Maldives, require advice on which island or guesthouse to choose or want to experience more of the cultural elements of the Maldives the Secret Paradise team are just an email or phone call away!

About Secret Paradise

Since 2012 Secret Paradise has been at the forefront of the Maldives local island tourism industry, promoting and supporting guesthouses, dive centres and activity operators based on locally inhabited islands throughout the Maldives archipelago. Offering group and private tours or independent travel packages, Secret Paradise holidays are designed to allow guests to engage with local people and experience the best from a paradise generally known as a luxury resort destination.

Responsible Tourism plays a very large part in what we do. We are mindful of ensuring we promote local tourism in line with Maldivian culture and beliefs and through education of both guests and locals we aim to protect the environment and limit where ever possible any negative impact to local life. We partner NGOs such as Save the Beach and marine charity organisations such as Maldives Whaleshark Research Program to provide opportunities for our guests to learn and support local conservation initiatives.

The benefit of travelling with us is that Secret Paradise guarantees you prompt and efficient personal service. We deliver high standards of service and professionalism and you can rely on Secret Paradise to provide expert local knowledge, clear communication and honest advice.

www.secretparadise.mv