Πώς να διαφημίσετε την EFR Επιχείρησή σας στο EFR Course Finder

Διαφημίζοντας τα στοιχεία και τα Emergency First Response προγράμματά σας, αυτό που πετυχαίνετε είναι να έχετε ένα θαυμάσιο εργαλείο στην κατοχή σας το οποίο είναι στη διάθεσή σας μέσω του EFR Course Finder (Ανιχνευτής Προγράμματος EFR). Για να ξεκινήσετε, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα EFR Εκπαιδευτή (στην οποία τα Μέλη της PADI για να έχουν πρόσβαση, χρειάζεται να πάνε μέσω της ιστοσελίδας για τους επαγγελματίες PADI Pros’/Training Essentials/EFR/EFR Instructor Site), και να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να ανεβάσετε τα στοιχεία σας:

  • Κάντε κλιν πάνω στο σύνδεσμο της σελίδας “Course Finder” (Ανιχνευτής Προγράμματος) στην παράγραφο με τίτλο Course Finder
  • Σε αυτή τη σελίδα του EFR Course Finder μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τα EFR προγράμματά σας
  • Προσθέστε ένα νέο EFR πρόγραμμα κάνοντας κλικ πάνω στο σύνδεσμο “New Course” (Νέο Πρόγραμμα) και συμπληρώστε τα στοιχεία που θέλετε στο τετράγωνο κειμένου κάτω από τα Βήματα 1-3
Βήμα 1: Εισάγετε τη διεύθυνση όπου βρίσκεται το πρόγραμμά σας.

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο  “Get Lat, Lng” (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) και η διεύθυνσή σας θα μετατραπεί σε  κωδικό από τη Google και αυτόματα θα συμπληρωθεί στα τετράγωνα το Γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Κάντε κλικ πάνω στο σύνδεσμο “Show Map” (Εμφάνιση Χάρτη)  και ένα αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανιστεί όπου μπορείτε να ελέγξετε διπλά τις εγγραφές που έχουν γίνει στα τετραγωνάκια του γεωγραφικού Μήκους και Πλάτους. Μπορείτε επίσης να εισάγετε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του προγράμματός σας χειροκίνητα, αλλά βεβαιωθείτε ότι έχει εγγραφεί σε δεκαδική μορφή (παράδειγμα: 31.822268, -115.759211).

Βήμα 3: Επιλέξτε από το πτυσσόμενο μενού τους τύπους των μαθημάτων που προσφέρετε:

  • Πάροχος (Provider) (όλα)
  • Πάροχος, Εργασιακός Χώρος (Provider, Workplace) (μόνο εκείνοι που έχουν στην κατοχή τους πιστοποίηση σε ισχύ Εκπαιδευτή για Εργασιακό χώρο)
  • Πάροχος, Εκπαιδευτής (Provider, Instructor) (μόνο εκείνοι που έχουν στην κατοχή τους σε ισχύ πιστοποίηση Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών)
  • Πάροχος, Εργασιακός Χώρος, Εκπαιδευτής (Provider, Workplace, Instructor) (μόνο εκείνοι που έχουν στην κατοχή τους σε ισχύ πιστοποίηση Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών και πιστοποίηση Εργασιακού Χώρου)
  • Εργασιακός Χώρος (μόνο εκείνοι με που έχουν στην κατοχή τους σε ισχύ πιστοποίηση Εκπαιδευτή για Εργασιακούς Χώρους)
  • Εργασιακός Χώρος, Εκπαιδευτής (μόνο εκείνοι που έχουν στην κατοχή τους σε ισχύ πιστοποίηση Εκπαιδευτή για Εργασιακούς Χώρους)
  • Εκπαιδευτής (μόνο εκείν0ι που έχουν στην κατοχή τους σε ισχύ πιστοποίηση Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών)

Μετά την υποβολή η τοποθεσία θα αποθηκευθεί και θα εμφανιστεί στο Χάρτη του Ανιχνευτή Προγράμματος Emergency First Response. Μόλις επιστρέψετε στη σελίδα του EFR Course Finder μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα προγράμματά σας. Σημειώστε ότι μπορείτε να εισάγετε το πολύ μέχρι πέντε μαθήματα.

Για να δείτε τα προγράμματα που διαφημίζετε στο χάρτη του  EFR course finder κάντε κλικ πάνω στο “Course Finder” tab  στο μενού της ιστοσελίδας του EFR για τον καταναλωτή, ή πηγαίνετε κατ’ ευθείαν σε αυτή την URL διεύθυνση: emergencyfirstresponse.com/course-finder

This post is also available in: en ar nl fr de it pl ru es