Zet alvast in je agenda: de PADI-vrouwenduikdag van 2019

De afgelopen vier jaar hebben PADI®-duikcentra, -resort en -duikprofessionals in meer dan 100 landen tijdens de PADI-vrouwenduikdag duizenden evenementen georganiseerd.

In 2018 werd het record in deelnemersaantallen gebroken. Zowel vrouwen als mannen van alle leeftijden en ervaringsniveaus deden er aan mee.

Doe mee met de vijfde, jaarlijkse PADI-vrouwenduikdag op 20 juli 2019. Promoot je duikcentrum en haal het contact met de plaatselijke en wereldwijde duikgemeenschap aan door een evenement op die dag te organiseren.

De inschrijving wordt spoedig geopend.

Houd de berichtgeving de komende weken in de gaten.

Nieuw verbeterd PADI Show Support Pack 2019

Dit jaar hebben we het Show Support Pack vernieuwd om 100% PADI-duikcentra nog meer van dienst te kunnen zijn bij het werven van klanten. Voel de kracht van het merk PADI met meer ondersteuning voor beurzen dan ooit tevoren.

Een Show Support Pack 2019 bevat:

 • NIEUW ontwerp PADI-strandvlag 3.5m (met stok en voet)
 • 100 gerecyclede PADI-pennen
 • 50 PADI-stickers
 • PADI-cursusbrochures – Go Dive, Keep Diving, Teach Diving

Show Support Packs zijn beschikbaar voor 100% PADI-duikcentra. Wij nodigen je uit om het aanvraagformulier voor een Show Support Pack 2019* in te vullen en deze te versturen aan Amber Swan-Hutton. Na akkoord zijn deze mooie spullen voor jou!

Het pakket wordt samen met je volgende bestelling verstuurd, of je kunt er een op de PADI-stand afhalen als PADI ook op die beurs met een stand aanwezig is.

*Vul de PADI Show Support Pack Aanvraag volledig in en lever deze met een bewijs van deelname aan de beurs tenminste 8 weken voordat de beurs plaats vindt in.

Tips over risicomanagement

Als duikinstructeur heb je een zorgplicht voor de cursisten die je mee te water neemt. Wij zijn de experts, en daarom moeten wij namens onze cursisten en namens onszelf beslissingen kunnen nemen, waarbij we rekening houden met ieders vaardigheidsniveau en gevoelens.

De PADI-standaarden bieden een basis waarbinnen instructeurs kunnen handelen. De verhouding van het aantal cursisten per instructeur vertegenwoordigt bijvoorbeeld het maximale aantal deelnemers dat een instructeur onder ideale omstandigheden mee kan nemen – een instructeur kan dit vervolgens gebruiken om voor zichzelf voor de eigen omgeving, ervaring en cursisten een juist aantal te bepalen.

Ervoor zorgen dat cursisten beschikken over een geschikte uitrusting is nog een voorbeeld van goed risicomanagement. Kijk of het duikpak van de cursist geschikt is voor de verwachte watertemperatuur op de duikstek waar jullie van plan zijn te gaan duiken.  Denk ook na over hoeveel lucht ze waarschijnlijk gaan verbruiken – een cursist die nogal zenuwachtig is, zal sneller door zijn lucht heen zijn dan een ervaren instructeur. Ook in relatief ondiep water kan een Open Water Diver-cursist of een Discover Scuba Diving-deelnemer in korte tijd veel lucht verbruiken. Denk na over hoe vaak je hun luchtvoorraad zal moeten checken, rekening houdend met de omstandigheden in het water.

Soms worden de meest normale dingen over het hoofd gezien. Een grondige briefing vóór en debriefing na elke duik kan, samen met een duidelijk plan over hoe de duik gemaakt zal worden, kan zeer belangrijk zijn in het geval zich onderwater een incident voordoet. In sommige delen van de wereld is het wettelijk verplicht om een gebrevetteerd assistent mee te nemen. In andere delen is de instructeur verantwoordelijk voor het bepalen of er van een assistent gebruik wordt gemaakt. Denk na over hoe je toezicht houdt op de duikers van alle brevetniveaus, en over hoe je met een grote groep omgaat als een van hen een probleem heeft.

De PADI-standaarden helpen ook om goede gewoonten toe te passen vanaf het allereerste begin van een duikervaring. De verklaring van risico’s  en aansprakelijkheid / vrijwaringsverklaring van aansprakelijkheid beschrijft voor de cursisten de risico’s die inherent aan duikactiviteiten zijn verbonden, zodat ze passend zijn geïnformeerd. De medische verklaring is ook een middel dat helpt om duikers met een mogelijk medische beperking voor het duiken uit te kunnen sluiten. De screening is een essentieel middel om risico’s te beheersen, en het niet gebruiken van de relevante medische verklaring – of onjuist handelen wanneer de antwoorden op een medische verklaring door ervoor te zorgen dat er voorafgaand aan de activiteiten in het water schriftelijke toestemming van een arts is verkregen als er in de medische vragenlijst vragen met “JA” zijn beantwoord – betekent een serieus risico voor zowel je cursisten als voor jouw eigen rechtspositie in het geval zich een incident voordoet.

De standaarden volgen en altijd bewust omgaan met de veiligheid wanneer andere mensen onder jouw begeleiding staan, is de beste manier om de kans op een ongeval te beperken, en je cursisten de best mogelijke trainingservaring te geven.

Positieve kracht: De onderzoekers

Iedereen weet dat het milieu in het algemeen – en de wereldzeeën in het bijzonder – worden bedreigd. Klimaatverandering, koraalverbleking, overbevissing, plastic zwerfaval. Het is een lange lijst en elke dag toont weer een nieuw onderzoeksrapport aan dat deze lijst langer en afschrikwekkender wordt. Het lijkt soms wel alsof iedereen op die trein van slecht nieuws sprint, maar ik kijk op een positieve manier deze rapporten, en kijk naar wat er mogelijk is: de toekomst die we niet willen moeten we voorspellen, zodat we die kunnen voorkomen.

Dus naast het bestuderen van de actuele problemen laten milieu-onderzoekers ons problemen zien voordat die ontstaan. In augustus hebben de mariene wetenschappers Wortman, Paytan en Yao (Universiteit van Toronto en Universiteit van Californië, Santa Cruz, VS) bijvoorbeeld een rapport uitgebracht dat suggereert dat naast opwarming van de aarde, de verhoogde CO2 in de atmosfeer de zuurstof in de oceanen zou verlagen, waardoor het water op grotere diepte giftig wordt en daarmee aanzienlijke schade toebrengt aan het leven van vissen door het effect dat dit heeft op de totale voedselketen. Ja, dat is slecht nieuws. Maar dankzij deze onderzoekers weten we dit nu en kunnen we er nog iets aan doen.

En dit leidt naar de tweede reden waarom onderzoekers een essentiële rol spelen als het gaat om positieve kracht. Het gaat om het voorspellen van problemen, en om het vinden van oplossingen en het delen van die boodschap. In een eerdere blog heb ik het gehad over de doorbraak in het herstel van koraal van Dr. Vaughan –gedeeld onderzoek dat rechtstreeks de enorme wereldwijde uitdaging beschrijft die duikers na aan het hart ligt. In het nationaal zeereservaat Guanahacabibes in Cuba werkt bioloog Dr. Dorka Cobián Rojas samen met wetenschappers en “leken-wetenschappelijke duikers” van over de hele wereld samen om naar de oorzaken en oplossingen te zoeken ten aanzien van teruggang in het koraal en de invasieve koraalduivel. Ook daar onderzoekt Dr. Osmani Borrego de vervuiling door plastic. Dit zijn essentiële onderzoeken omdat de riffen van Guanahacabibes gezond zijn, waardoor ze een biologische oase zijn die nodig is om problemen en oplossingen te zoeken om de riffen en de visstand in de wereld te kunnen beschermen, behouden en herstellen.

De inzet van “leken-wetenschappers” moet niet worden onderschat; die is namelijk cruciaal. Professionele voltijds onderzoekers zoals Rojás en Borrego hebben niet de tijd en niet de middelen om alle gegevens te verzamelen en oplossingsmogelijkheden uit te proberen. Om enorm grote problemen op wereldwijde schaal op te kunnen lossen, is enorm grote deelname op wereldwijde schaal nodig – in zee, dat betekent jij en ik. Zoals Project AWARE het uitdrukt: verspil jouw duik niet. Elke duik die we maken kan bijdragen aan onderzoek. Dive Against Debris (duiken tegen afval) gaat bijvoorbeeld niet alleen over afval oprapen onderwater of over vingers wijzen; het maakt deel uit van hoe we dit alles een halt kunnen toeroepen!

Een ander initiatief is Reef Life Survey, dat is gestart door Dr. Graham Edgar, waarbij vrijwillige duikers worden onderwezen in het onderzoeken van mariene organismen. Ruim 200 RLS-duikers hebben al meer dan 2.000 duikstekken in 44 landen onderzocht, en zo is een van de grootste wereldwijde biologische databanken ontstaan. Met het gebruik van deze gegevens, verwachten onderzoekers een verschuiving in de distributie van vissen en ongewervelde dieren zolang de opwarming van de zee doorgaat – een conclusie die alleen kon worden getrokken dankzij deze leken-wetenschappelijke duikers. India.mongbay.com meldt dat in India wetenschappers vissers en andere vrijwilligers leren duiken (als ze dat nog niet kunnen) als leken-wetenschappers, en betrekken bij meerdere andere initiatieven. Dit heeft nog een ander voordeel: groot draagvlak. “Het onderzoek zorgt er ook voor draagvlak in de gemeenschap als eigen mensen zijn betrokken”, aldus A. Biju Kuma, hoof van de afdeling mariene biologie van de Universiteit van Kerala. Go online en je vindt letterlijk tientallen manieren waarop wetenschappers duikers als jij en ik inzetten bij onderzoeken naar oplossingen voor milieubedreigingen.

Er valt veel te doen, dus zorg dat elke duik meetelt. Sluit je aan bij Dive Against Debris en/of bij een ander leken-wetenschappelijk initiatief, mocht je dat nog niet hebben gedaan. We kunnen onderzoeken en tegelijkertijd nog steeds foto’s maken, genieten van de duik en van alle andere dingen die we graag doen. En laten we herstellen waar we gebruik van maken, en leren om het milieu weer op te bouwen, te revitaliseren en opnieuw een gezonde leefomgeving te creëren. Laten we zowel onderzoeker als onderwijzer zijn, en duiken gebruiken om het woord te verspreiden over wat wij leren en doen, en dat op de volgende generatie overbrengen.

Ongeacht wat de trend van vandaag de dag is, de toekomst is niet onvermijdelijk. Met 25 miljoen PADI-professionals en PADI-duikers die helpen de weg te bewandelen, en met een nieuwe generatie duikers die eraan zit te komen, zetten we al een verandering in gang voor een andere toekomst met een welig, gezond wereldwijd milieu. Als we in een glazen bol zouden kunnen kijken, dan zegt schrijver en onderwijzer Peter Drucker daarover:

De beste manier om de toekomst te voorspellen

is om de toekomst te creëren.

Dr. Drew Richardson

PADI President & CEO

Hulpverleners in actie

Emergency First Response feliciteert Rob Mackean (PADI IDC Staff Instructor # 289793) met het geven van hulp op momenten wanneer dat echt nodig is.

Rob was in het water toen hij een andere duiker aan de oppervlakte zag komen met het gezicht naar beneden. Rob zwom onmiddellijk naar de duiker toe, zag dat hij geen adem meer haalde, en gaf noodbeademingen terwijl hij verdere hulp inriep en de duiker naar de kant sleepte. De duiker kwam weer tot leven en begon op eigen kracht te ademen. Hij moest een nachtje in het ziekenhuis doorbrengen en mocht daarna naar huis. Een paar dagen later ging hij gewoon weer naar zijn werk!

Bedankt Rob – deze duiker had het geluk dat jij zag dat dit een noodgeval was en je hebt op de juiste manier gehandeld. Goed gedaan!

Hoe kun je meedoen aan de AWARE-week

Of je nu een PADI® Instructor bent met lesbevoegdheid voor een Project AWARE®–specialty, eigenaar van een duikcentrum of een PADI Divemaster met passie voor natuurbescherming, er zijn talloze manieren om als ambassadeur van de onderwaterwereld tijdens de AWARE-week van 15-23 september 2018 de wereldzeeën te eren.

Deze septembermaand staat in het teken van de allereerste wereldwijde AWARE-week ooit, een samenwerking tussen PADI en Project AWARE waarin de duikgemeenschap negen dagen lang samenkomt met cursussen en activiteiten ter ere van de aarde.

Hoe kun je deelnemen? Begin door het aanbieden van Project AWARE-specialty’s, waaronder de herziene specialty Project AWARE, de specialty AWARE Shark Conservation Diver en de specialty Dive Against Debris®. Van meer te weten komen over haaien tot aan hoe afval uiteindelijk in zee terecht komt, elke cursus zet duikers in hun kracht om de oceanen te beschermen. Met of zonder vinnen.

OVER DE SPECIALTY’S:

Specialty Project AWARE

Via de herziene specialty Project AWARE krijgen duikers een introductie over Project AWARE en leren ze hoe zij zelf als persoon in actie kunnen komen. De cursus (zonder duiken) is ideaal voor zowel duikers als niet-duikers, en richt zich op de 10 tips voor duikers om de wereldzeeën te beschermen.

Specialty AWARE Shark Conservation Diver

De specialtycursus AWARE Shark Conservation Diver informeert de cursisten over het nut dat haaien hebben in mariene ecosystemen en voor de lokale economie. De cursus beslaat de oorzaken van afname van haaienpopulaties, de stappen die gezet moeten worden om een geïnformeerde en gepassioneerde haaienbeschermer te worden, en neemt algemene misvattingen over haaien weg.

Specialty Dive Against Debris

In de specialty Dive Against Debris doen duikers kennis en vaardigheden op over hoe zij onder begeleiding van een PADI Professional hun innerlijke burgerwetenschap kunnen aanwenden en hoe ze deel kunnen nemen aan Dive Against Debris®-onderzoeken.

WIE HEBBEN LESBEVOEGDHEID:

PADI Instructors

Alle PADI Instructors zijn bevoegd om de specialty Project AWARE te geven en kunnen een aanvraag indienen voor specialty-instructeur Dive Against Debris en Shark Conservation Diver. Volg ofwel een Specialty Instructor Trainer-cursus bij een PADI Course Director of dien direct een aanvraag in bij je regionale PADI-hoofdkantoor (standaard bedragen van je prijslijst zijn van toepassing en 100% van het bedrag wordt gedoneerd aan Project AWARE).

PADI Assistant Instructors:

Alle PADI Assistant Instructors zijn bevoegd om de specialty Project AWARE te geven.

PADI Divemasters

Divemasters kunnen een aanvraag indienen om de specialty Project AWARE te mogen geven als zij de cursus Project AWARE Specialty Instructor hebben gevolgd bij een PADI Course Director.

Meer weten? Lees de tips over het houden van of deelnemen aan evenementen bij jou in de buurt op de nieuwe website AWARE Week.

 

PADI Adaptive Techniques Specialty Instructor opleiding Rotterdam

Groepsfoto Adaptive Techniques Specialty Instructor opleiding Rotterdam

 

Op 17 en 18 augustus j.l. heeft PADI de Adaptive Techniques Specialty Instructor opleiding verzorgd voor 12 enthousiaste PADI Instructors.

Fraser Bathgate, de bedenker van de Specialty, was hiervoor overgekomen en hij heeft de deelnemers gedurende 2 dagen flink laten werken. Maar het resultaat mag er zijn!

Via Adaptive Techniques is het vaak mogelijk om ook mensen met een beperking een “gewoon” PADI-brevet te laten verdienen. Dit is wat veel mensen ook willen: gezien worden als “normaal”, maar weliswaar met een beperking.

Heb jij deze kans gemist, maar wil je graag meer weten over Adaptive Techniques? Neem dan contact op met jouw dichtstbijzijnde PADI Course Director en verbreed jouw horizon!

Nitrox bij?

Omdat heel veel  duikcentra  PADI Enriched Air Nitrox (EANx) aanbieden zou het een gemiste kans zijn als we onze klanten niet de mogelijkheid bieden om met verrijkte lucht te leren duiken, of als we cursisten niet informeren over de geweldige voordelen van verrijkte lucht. Want zeg nou zelf: wie zou er niet binnen de limieten van recreatief duiken langer onder water willen blijven?

Als PADI-professional weten we hoe fantastisch het is om met nitrox te duiken. Maar hoe informeer je nou je klanten in je duikcentrum over de voordelen? Moeten we de klant die bijvoorbeeld aangeeft alleen maar te willen leren duiken, meteen om meer geld vragen zodat hij met iets kan leren duiken wat nitrox heet? Waarschijnlijk niet.

De grote vraag is dus hoe we duikers dan wél kunnen informeren over de voordelen van duiken met nitrox.

 • Promoten door een voorbeeld te zijn.

Een van de eerste dingen die je moet doen is, indien mogelijk, je personeel laten duiken met nitrox. Vanwege hun natuurlijke nieuwsgierigheid zullen kinderen tijdens een cursus hun Divemaster of Instructor vragen “wat is nitrox?”

 • De waarde van de iets hogere kosten uitleggen.

Als je ook de mogelijkheden hebt om je cursisten nitrox aan te bieden, leg dan uit waarom de net iets hogere kosten ruimschoots in extra duiktijd terugverdiend worden. Duikers zonder PADI Enrich Air Diver-brevet zullen zich spoedig opgeven voor een cursus. Als je duikpakketten aanbiedt, dan zou je de duikers ook “gratis” nitrox kunnen bieden of de pakketten aanbieden als “nitrox inbegrepen”.

 • Langere duiktijd.

Laat de cursisten aan de hand van een voorbeeld de waarde ontdekken van duiken met PADI EANx bij een populaire duikstek. Door een duikcomputer bijvoorbeeld in de planmodus te gebruiken kun je de cursisten verbazen door hen te laten zien hoe veel langer zij kunnen duiken:

 • De nultijd bij gewone perslucht op 21 meter diepte is 37 minuten
 • Met 40% EANx (het maximum voor een Enriched Air Diver) is de nultijd op 21 meter diepte maar liefst 89 minuten!

In dit voorbeeld wordt de duiker zich ervan bewust hoeveel extra duiktijd hij heeft bij net iets hogere kosten. Laat je cursisten om hen er extra bij te betrekken de kosten per minuut uitrekenen die zij onder water doorbrengen. Ze worden dan snel overtuigd dat nitrox overduidelijk de betere optie is. Als je een van deze suggesties doet, of zelfs beide, dan zal de cursus zich zelf verkopen.

 • De cursus met een andere cursus combineren.

Je hebt inmiddels de aandacht van de cursist. Hoe integreer je vervolgens de PADI EANx-cursus met de cursus waar hij zich in eerste instantie voor heeft opgegeven? Zoals je weet mag de PADI EANx-cursus worden afgemaakt zonder de duiken daarbij te maken. Maar is het voor een PADI Open Water Diver niet ‘übervet’ om alsnog meteen met nitrox te duiken? De PADI EANx-cursus kan ook heel eenvoudig met Specialty Diver-cursussen worden gegeven. Bij sommige cursussen, zoals de Deep Diver– en Wreck Diver-cursus, merkt de cursist nog meer het voordeel van duiken met nitrox omdat zijn nultijd toeneemt.

Onder ‘Cursussen die te combineren zijn’ in de Instructor Manual vind je de details over hoe je cursussen met andere cursussen kunt combineren. PADI EANx is de meest flexibele cursus die we wat dat betreft aanbieden. De cursus is eenvoudig te combineren met de Open Water Diver– en Advanced Open Water Diver-cursus, als ook met diverse specialty’s.

 • Je klanten benaderen.

Tenslotte, je kunt nog eens kijken hoe je de PADI EANx-cursus promoot. Als je jouw cursisten benadert denk er dan om dat je niet de focus legt op de extra kosten. Vraag in plaats daarvan bijvoorbeeld “wil je er ook nitrox bij?”. Met die vraag toon je je als ervaren PADI-professional die de cursisten de perfecte combinatie van cursussen aanraadt zodat zij later ten volle van hun duik kunnen genieten.