Nieuw verbeterd PADI Show Support Pack 2019

Dit jaar hebben we het Show Support Pack vernieuwd om 100% PADI-duikcentra nog meer van dienst te kunnen zijn bij het werven van klanten. Voel de kracht van het merk PADI met meer ondersteuning voor beurzen dan ooit tevoren.

Een Show Support Pack 2019 bevat:

 • NIEUW ontwerp PADI-strandvlag 3.5m (met stok en voet)
 • 100 gerecyclede PADI-pennen
 • 50 PADI-stickers
 • PADI-cursusbrochures – Go Dive, Keep Diving, Teach Diving

Show Support Packs zijn beschikbaar voor 100% PADI-duikcentra. Wij nodigen je uit om het aanvraagformulier voor een Show Support Pack 2019* in te vullen en deze te versturen aan Amber Swan-Hutton. Na akkoord zijn deze mooie spullen voor jou!

Het pakket wordt samen met je volgende bestelling verstuurd, of je kunt er een op de PADI-stand afhalen als PADI ook op die beurs met een stand aanwezig is.

*Vul de PADI Show Support Pack Aanvraag volledig in en lever deze met een bewijs van deelname aan de beurs tenminste 8 weken voordat de beurs plaats vindt in.

Tips over risicomanagement

Als duikinstructeur heb je een zorgplicht voor de cursisten die je mee te water neemt. Wij zijn de experts, en daarom moeten wij namens onze cursisten en namens onszelf beslissingen kunnen nemen, waarbij we rekening houden met ieders vaardigheidsniveau en gevoelens.

De PADI-standaarden bieden een basis waarbinnen instructeurs kunnen handelen. De verhouding van het aantal cursisten per instructeur vertegenwoordigt bijvoorbeeld het maximale aantal deelnemers dat een instructeur onder ideale omstandigheden mee kan nemen – een instructeur kan dit vervolgens gebruiken om voor zichzelf voor de eigen omgeving, ervaring en cursisten een juist aantal te bepalen.

Ervoor zorgen dat cursisten beschikken over een geschikte uitrusting is nog een voorbeeld van goed risicomanagement. Kijk of het duikpak van de cursist geschikt is voor de verwachte watertemperatuur op de duikstek waar jullie van plan zijn te gaan duiken.  Denk ook na over hoeveel lucht ze waarschijnlijk gaan verbruiken – een cursist die nogal zenuwachtig is, zal sneller door zijn lucht heen zijn dan een ervaren instructeur. Ook in relatief ondiep water kan een Open Water Diver-cursist of een Discover Scuba Diving-deelnemer in korte tijd veel lucht verbruiken. Denk na over hoe vaak je hun luchtvoorraad zal moeten checken, rekening houdend met de omstandigheden in het water.

Soms worden de meest normale dingen over het hoofd gezien. Een grondige briefing vóór en debriefing na elke duik kan, samen met een duidelijk plan over hoe de duik gemaakt zal worden, kan zeer belangrijk zijn in het geval zich onderwater een incident voordoet. In sommige delen van de wereld is het wettelijk verplicht om een gebrevetteerd assistent mee te nemen. In andere delen is de instructeur verantwoordelijk voor het bepalen of er van een assistent gebruik wordt gemaakt. Denk na over hoe je toezicht houdt op de duikers van alle brevetniveaus, en over hoe je met een grote groep omgaat als een van hen een probleem heeft.

De PADI-standaarden helpen ook om goede gewoonten toe te passen vanaf het allereerste begin van een duikervaring. De verklaring van risico’s  en aansprakelijkheid / vrijwaringsverklaring van aansprakelijkheid beschrijft voor de cursisten de risico’s die inherent aan duikactiviteiten zijn verbonden, zodat ze passend zijn geïnformeerd. De medische verklaring is ook een middel dat helpt om duikers met een mogelijk medische beperking voor het duiken uit te kunnen sluiten. De screening is een essentieel middel om risico’s te beheersen, en het niet gebruiken van de relevante medische verklaring – of onjuist handelen wanneer de antwoorden op een medische verklaring door ervoor te zorgen dat er voorafgaand aan de activiteiten in het water schriftelijke toestemming van een arts is verkregen als er in de medische vragenlijst vragen met “JA” zijn beantwoord – betekent een serieus risico voor zowel je cursisten als voor jouw eigen rechtspositie in het geval zich een incident voordoet.

De standaarden volgen en altijd bewust omgaan met de veiligheid wanneer andere mensen onder jouw begeleiding staan, is de beste manier om de kans op een ongeval te beperken, en je cursisten de best mogelijke trainingservaring te geven.

Positieve kracht: De onderzoekers

Iedereen weet dat het milieu in het algemeen – en de wereldzeeën in het bijzonder – worden bedreigd. Klimaatverandering, koraalverbleking, overbevissing, plastic zwerfaval. Het is een lange lijst en elke dag toont weer een nieuw onderzoeksrapport aan dat deze lijst langer en afschrikwekkender wordt. Het lijkt soms wel alsof iedereen op die trein van slecht nieuws sprint, maar ik kijk op een positieve manier deze rapporten, en kijk naar wat er mogelijk is: de toekomst die we niet willen moeten we voorspellen, zodat we die kunnen voorkomen.

Dus naast het bestuderen van de actuele problemen laten milieu-onderzoekers ons problemen zien voordat die ontstaan. In augustus hebben de mariene wetenschappers Wortman, Paytan en Yao (Universiteit van Toronto en Universiteit van Californië, Santa Cruz, VS) bijvoorbeeld een rapport uitgebracht dat suggereert dat naast opwarming van de aarde, de verhoogde CO2 in de atmosfeer de zuurstof in de oceanen zou verlagen, waardoor het water op grotere diepte giftig wordt en daarmee aanzienlijke schade toebrengt aan het leven van vissen door het effect dat dit heeft op de totale voedselketen. Ja, dat is slecht nieuws. Maar dankzij deze onderzoekers weten we dit nu en kunnen we er nog iets aan doen.

En dit leidt naar de tweede reden waarom onderzoekers een essentiële rol spelen als het gaat om positieve kracht. Het gaat om het voorspellen van problemen, en om het vinden van oplossingen en het delen van die boodschap. In een eerdere blog heb ik het gehad over de doorbraak in het herstel van koraal van Dr. Vaughan –gedeeld onderzoek dat rechtstreeks de enorme wereldwijde uitdaging beschrijft die duikers na aan het hart ligt. In het nationaal zeereservaat Guanahacabibes in Cuba werkt bioloog Dr. Dorka Cobián Rojas samen met wetenschappers en “leken-wetenschappelijke duikers” van over de hele wereld samen om naar de oorzaken en oplossingen te zoeken ten aanzien van teruggang in het koraal en de invasieve koraalduivel. Ook daar onderzoekt Dr. Osmani Borrego de vervuiling door plastic. Dit zijn essentiële onderzoeken omdat de riffen van Guanahacabibes gezond zijn, waardoor ze een biologische oase zijn die nodig is om problemen en oplossingen te zoeken om de riffen en de visstand in de wereld te kunnen beschermen, behouden en herstellen.

De inzet van “leken-wetenschappers” moet niet worden onderschat; die is namelijk cruciaal. Professionele voltijds onderzoekers zoals Rojás en Borrego hebben niet de tijd en niet de middelen om alle gegevens te verzamelen en oplossingsmogelijkheden uit te proberen. Om enorm grote problemen op wereldwijde schaal op te kunnen lossen, is enorm grote deelname op wereldwijde schaal nodig – in zee, dat betekent jij en ik. Zoals Project AWARE het uitdrukt: verspil jouw duik niet. Elke duik die we maken kan bijdragen aan onderzoek. Dive Against Debris (duiken tegen afval) gaat bijvoorbeeld niet alleen over afval oprapen onderwater of over vingers wijzen; het maakt deel uit van hoe we dit alles een halt kunnen toeroepen!

Een ander initiatief is Reef Life Survey, dat is gestart door Dr. Graham Edgar, waarbij vrijwillige duikers worden onderwezen in het onderzoeken van mariene organismen. Ruim 200 RLS-duikers hebben al meer dan 2.000 duikstekken in 44 landen onderzocht, en zo is een van de grootste wereldwijde biologische databanken ontstaan. Met het gebruik van deze gegevens, verwachten onderzoekers een verschuiving in de distributie van vissen en ongewervelde dieren zolang de opwarming van de zee doorgaat – een conclusie die alleen kon worden getrokken dankzij deze leken-wetenschappelijke duikers. India.mongbay.com meldt dat in India wetenschappers vissers en andere vrijwilligers leren duiken (als ze dat nog niet kunnen) als leken-wetenschappers, en betrekken bij meerdere andere initiatieven. Dit heeft nog een ander voordeel: groot draagvlak. “Het onderzoek zorgt er ook voor draagvlak in de gemeenschap als eigen mensen zijn betrokken”, aldus A. Biju Kuma, hoof van de afdeling mariene biologie van de Universiteit van Kerala. Go online en je vindt letterlijk tientallen manieren waarop wetenschappers duikers als jij en ik inzetten bij onderzoeken naar oplossingen voor milieubedreigingen.

Er valt veel te doen, dus zorg dat elke duik meetelt. Sluit je aan bij Dive Against Debris en/of bij een ander leken-wetenschappelijk initiatief, mocht je dat nog niet hebben gedaan. We kunnen onderzoeken en tegelijkertijd nog steeds foto’s maken, genieten van de duik en van alle andere dingen die we graag doen. En laten we herstellen waar we gebruik van maken, en leren om het milieu weer op te bouwen, te revitaliseren en opnieuw een gezonde leefomgeving te creëren. Laten we zowel onderzoeker als onderwijzer zijn, en duiken gebruiken om het woord te verspreiden over wat wij leren en doen, en dat op de volgende generatie overbrengen.

Ongeacht wat de trend van vandaag de dag is, de toekomst is niet onvermijdelijk. Met 25 miljoen PADI-professionals en PADI-duikers die helpen de weg te bewandelen, en met een nieuwe generatie duikers die eraan zit te komen, zetten we al een verandering in gang voor een andere toekomst met een welig, gezond wereldwijd milieu. Als we in een glazen bol zouden kunnen kijken, dan zegt schrijver en onderwijzer Peter Drucker daarover:

De beste manier om de toekomst te voorspellen

is om de toekomst te creëren.

Dr. Drew Richardson

PADI President & CEO

Hulpverleners in actie

Emergency First Response feliciteert Rob Mackean (PADI IDC Staff Instructor # 289793) met het geven van hulp op momenten wanneer dat echt nodig is.

Rob was in het water toen hij een andere duiker aan de oppervlakte zag komen met het gezicht naar beneden. Rob zwom onmiddellijk naar de duiker toe, zag dat hij geen adem meer haalde, en gaf noodbeademingen terwijl hij verdere hulp inriep en de duiker naar de kant sleepte. De duiker kwam weer tot leven en begon op eigen kracht te ademen. Hij moest een nachtje in het ziekenhuis doorbrengen en mocht daarna naar huis. Een paar dagen later ging hij gewoon weer naar zijn werk!

Bedankt Rob – deze duiker had het geluk dat jij zag dat dit een noodgeval was en je hebt op de juiste manier gehandeld. Goed gedaan!

Hoe kun je meedoen aan de AWARE-week

Of je nu een PADI® Instructor bent met lesbevoegdheid voor een Project AWARE®–specialty, eigenaar van een duikcentrum of een PADI Divemaster met passie voor natuurbescherming, er zijn talloze manieren om als ambassadeur van de onderwaterwereld tijdens de AWARE-week van 15-23 september 2018 de wereldzeeën te eren.

Deze septembermaand staat in het teken van de allereerste wereldwijde AWARE-week ooit, een samenwerking tussen PADI en Project AWARE waarin de duikgemeenschap negen dagen lang samenkomt met cursussen en activiteiten ter ere van de aarde.

Hoe kun je deelnemen? Begin door het aanbieden van Project AWARE-specialty’s, waaronder de herziene specialty Project AWARE, de specialty AWARE Shark Conservation Diver en de specialty Dive Against Debris®. Van meer te weten komen over haaien tot aan hoe afval uiteindelijk in zee terecht komt, elke cursus zet duikers in hun kracht om de oceanen te beschermen. Met of zonder vinnen.

OVER DE SPECIALTY’S:

Specialty Project AWARE

Via de herziene specialty Project AWARE krijgen duikers een introductie over Project AWARE en leren ze hoe zij zelf als persoon in actie kunnen komen. De cursus (zonder duiken) is ideaal voor zowel duikers als niet-duikers, en richt zich op de 10 tips voor duikers om de wereldzeeën te beschermen.

Specialty AWARE Shark Conservation Diver

De specialtycursus AWARE Shark Conservation Diver informeert de cursisten over het nut dat haaien hebben in mariene ecosystemen en voor de lokale economie. De cursus beslaat de oorzaken van afname van haaienpopulaties, de stappen die gezet moeten worden om een geïnformeerde en gepassioneerde haaienbeschermer te worden, en neemt algemene misvattingen over haaien weg.

Specialty Dive Against Debris

In de specialty Dive Against Debris doen duikers kennis en vaardigheden op over hoe zij onder begeleiding van een PADI Professional hun innerlijke burgerwetenschap kunnen aanwenden en hoe ze deel kunnen nemen aan Dive Against Debris®-onderzoeken.

WIE HEBBEN LESBEVOEGDHEID:

PADI Instructors

Alle PADI Instructors zijn bevoegd om de specialty Project AWARE te geven en kunnen een aanvraag indienen voor specialty-instructeur Dive Against Debris en Shark Conservation Diver. Volg ofwel een Specialty Instructor Trainer-cursus bij een PADI Course Director of dien direct een aanvraag in bij je regionale PADI-hoofdkantoor (standaard bedragen van je prijslijst zijn van toepassing en 100% van het bedrag wordt gedoneerd aan Project AWARE).

PADI Assistant Instructors:

Alle PADI Assistant Instructors zijn bevoegd om de specialty Project AWARE te geven.

PADI Divemasters

Divemasters kunnen een aanvraag indienen om de specialty Project AWARE te mogen geven als zij de cursus Project AWARE Specialty Instructor hebben gevolgd bij een PADI Course Director.

Meer weten? Lees de tips over het houden van of deelnemen aan evenementen bij jou in de buurt op de nieuwe website AWARE Week.

 

PADI Adaptive Techniques Specialty Instructor opleiding Rotterdam

Groepsfoto Adaptive Techniques Specialty Instructor opleiding Rotterdam

 

Op 17 en 18 augustus j.l. heeft PADI de Adaptive Techniques Specialty Instructor opleiding verzorgd voor 12 enthousiaste PADI Instructors.

Fraser Bathgate, de bedenker van de Specialty, was hiervoor overgekomen en hij heeft de deelnemers gedurende 2 dagen flink laten werken. Maar het resultaat mag er zijn!

Via Adaptive Techniques is het vaak mogelijk om ook mensen met een beperking een “gewoon” PADI-brevet te laten verdienen. Dit is wat veel mensen ook willen: gezien worden als “normaal”, maar weliswaar met een beperking.

Heb jij deze kans gemist, maar wil je graag meer weten over Adaptive Techniques? Neem dan contact op met jouw dichtstbijzijnde PADI Course Director en verbreed jouw horizon!

Nitrox bij?

Omdat heel veel  duikcentra  PADI Enriched Air Nitrox (EANx) aanbieden zou het een gemiste kans zijn als we onze klanten niet de mogelijkheid bieden om met verrijkte lucht te leren duiken, of als we cursisten niet informeren over de geweldige voordelen van verrijkte lucht. Want zeg nou zelf: wie zou er niet binnen de limieten van recreatief duiken langer onder water willen blijven?

Als PADI-professional weten we hoe fantastisch het is om met nitrox te duiken. Maar hoe informeer je nou je klanten in je duikcentrum over de voordelen? Moeten we de klant die bijvoorbeeld aangeeft alleen maar te willen leren duiken, meteen om meer geld vragen zodat hij met iets kan leren duiken wat nitrox heet? Waarschijnlijk niet.

De grote vraag is dus hoe we duikers dan wél kunnen informeren over de voordelen van duiken met nitrox.

 • Promoten door een voorbeeld te zijn.

Een van de eerste dingen die je moet doen is, indien mogelijk, je personeel laten duiken met nitrox. Vanwege hun natuurlijke nieuwsgierigheid zullen kinderen tijdens een cursus hun Divemaster of Instructor vragen “wat is nitrox?”

 • De waarde van de iets hogere kosten uitleggen.

Als je ook de mogelijkheden hebt om je cursisten nitrox aan te bieden, leg dan uit waarom de net iets hogere kosten ruimschoots in extra duiktijd terugverdiend worden. Duikers zonder PADI Enrich Air Diver-brevet zullen zich spoedig opgeven voor een cursus. Als je duikpakketten aanbiedt, dan zou je de duikers ook “gratis” nitrox kunnen bieden of de pakketten aanbieden als “nitrox inbegrepen”.

 • Langere duiktijd.

Laat de cursisten aan de hand van een voorbeeld de waarde ontdekken van duiken met PADI EANx bij een populaire duikstek. Door een duikcomputer bijvoorbeeld in de planmodus te gebruiken kun je de cursisten verbazen door hen te laten zien hoe veel langer zij kunnen duiken:

 • De nultijd bij gewone perslucht op 21 meter diepte is 37 minuten
 • Met 40% EANx (het maximum voor een Enriched Air Diver) is de nultijd op 21 meter diepte maar liefst 89 minuten!

In dit voorbeeld wordt de duiker zich ervan bewust hoeveel extra duiktijd hij heeft bij net iets hogere kosten. Laat je cursisten om hen er extra bij te betrekken de kosten per minuut uitrekenen die zij onder water doorbrengen. Ze worden dan snel overtuigd dat nitrox overduidelijk de betere optie is. Als je een van deze suggesties doet, of zelfs beide, dan zal de cursus zich zelf verkopen.

 • De cursus met een andere cursus combineren.

Je hebt inmiddels de aandacht van de cursist. Hoe integreer je vervolgens de PADI EANx-cursus met de cursus waar hij zich in eerste instantie voor heeft opgegeven? Zoals je weet mag de PADI EANx-cursus worden afgemaakt zonder de duiken daarbij te maken. Maar is het voor een PADI Open Water Diver niet ‘übervet’ om alsnog meteen met nitrox te duiken? De PADI EANx-cursus kan ook heel eenvoudig met Specialty Diver-cursussen worden gegeven. Bij sommige cursussen, zoals de Deep Diver– en Wreck Diver-cursus, merkt de cursist nog meer het voordeel van duiken met nitrox omdat zijn nultijd toeneemt.

Onder ‘Cursussen die te combineren zijn’ in de Instructor Manual vind je de details over hoe je cursussen met andere cursussen kunt combineren. PADI EANx is de meest flexibele cursus die we wat dat betreft aanbieden. De cursus is eenvoudig te combineren met de Open Water Diver– en Advanced Open Water Diver-cursus, als ook met diverse specialty’s.

 • Je klanten benaderen.

Tenslotte, je kunt nog eens kijken hoe je de PADI EANx-cursus promoot. Als je jouw cursisten benadert denk er dan om dat je niet de focus legt op de extra kosten. Vraag in plaats daarvan bijvoorbeeld “wil je er ook nitrox bij?”. Met die vraag toon je je als ervaren PADI-professional die de cursisten de perfecte combinatie van cursussen aanraadt zodat zij later ten volle van hun duik kunnen genieten.

PADI Women’s Dive Day 2018!

Op zaterdag 21 juli ll. werden door PADI® -duikcentra, -resorts en -duikprofessionals in 104 verschillende landenruim 1000 evenementen gehouden in het kader van de vierde PADI-vrouwenduikdag. Deze dag heeft alle records verbroken. Duizenden duikers, zowel vrouwen als mannen van alle leeftijden en ervaringsniveaus deden mee.

Hier volgen enkele locaties die bijgedragen hebben aan deze vrouwenduikdag die dit jaar mede hierdoor extra bijzonder was.

Verenigd Koninkrijk. Britse PADI-duikcentra zetten dit jaar voor wat betreft creativiteit en toegankelijkheid de toon. Fifth Point Diving organiseerde bijvoorbeeld voorafgaand aan het hoogtepunt (de PADI-vrouwenduikdag) een hele week lang workshops over onderwaterfotografie, snorkelsafari’s en een geïmproviseerde Dive Against Debris-duik. Vivian Dive Centre combineerde de PADI-vrouwenduikdag met hun eigen openingsevenement met als titel Scuba Pride. Bezoekers werden in de gelegenheid gesteld om met andere duikers, winkeleigenaren en met medewerkers van PADI te kletsen. Ze konden diverse duikactiviteiten uitproberen, van Discover Scuba Diving tot Tec- en Sidemount-kennismakingsduiken. Als bezoekers niet in het water waren, lieten zij zich fotograferen of hun gezichten beschilderen, of waren ze bij de BBQ.

Sharm el Sheikh, Egypte. *Allergiewaarschuwing – dit verhaal bevat pinda’s. Camel Dive Club gaat er prat op hét duikcentrum te zijn voor alleenstaande, vrouwelijke duikers. De PADI-vrouwenduikdag is de perfecte aanleiding om gelijkgestemde reizigers te ontmoeten. Op de dag zelf organiseerde de Camel Dive Club een Dive Against Debris-duik, waar meer dan 25 duikers aan deelnamen, gevolgd door een speciale versie van hun wekelijkse Divers’ Night. En terwijl de ‘girl power’-liederen door de luidsprekers schalden, barste het feest los met het allereerste pindagevecht tijdens de vrouwenduikdag.

Sicilië, Italië. De kristalheldere wateren van Sicilië boden Sea Spirit de perfecte omgeving om hun vrouwelijke medewerkers en duikers eer te bewijzen. Meer dan 50% van het personeel van Sea Spirit is vrouw. Zij vervullen functies als instructeur, manager, boekhouder en kapitein. In totaal gingen 24 duikers kopje onder voor een prachtige duik. Allen droegen daarbij een roze T-shirt om hun steun aan de vrouwelijke duikgemeenschap te betuigen.

Maldiven. 50 Maldivische, vrouwelijke duikers landden met Moodhu Goyye in zee. De door PADI Course Director Zoona Naseem opgerichte, Maldivische duikgemeenschap op Facebook, organiseerde de kleurrijkste Maldivische PADI-vrouwenduikdag ooit. Er werden 50 gebrevetteerde, vrouwelijke duikers uitgenodigd om hun passie voor duiken met niet-duikers te delen om de groeiende duikgemeenschap te inspireren. Zes PADI-duikcentra kwamen bijeen om van deze dag een onvergetelijke duikdag in de Maldiven te maken.

Zwitserland. Alhoewel het land volledig omgeven is door land, zijn de duikmogelijkheden onbegrensd. Duiken in de meren in de zomer, ijsduiken in de winter en stromingsduiken in een rivier. En het was bij een rivier waar we Valeria Machado ontmoetten die een evenement tijdens de vrouwenduikdag organiseerde. De enthousiaste fotografe koesterde al lang de droom om haar foto’s die ze gemaakt heeft in de Verzasca-rivier tentoon te stellen. Die droom werd de 21e juli werkelijkheid. Met hulp van PADI-medewerkers en -duikcentra zorgde de expositie van onderwaterfoto’s voor een waanzinnig spektakel.

Zuid-Afrika. Pro Dive in Port Elizabeth vatte hun PADI-vrouwenduikdag in enkele, simpele woorden perfect samen: “met elkaar delen waar we zo van houden – zon, zee en zoute zeeharen– het leven van een zeemeermin”. Hun bootduik met aansluitend een lunch, bracht hun duikgemeenschap van vrouwen bij elkaar. Die gemeenschap zal vrienden van vrienden en familieleden stimuleren om het duiken uit te proberen.

Turkije. Voor een land waar de duikpopulatie tot de jaren 90 voornamelijk mannelijk was, was het voor een vrouw best wel een ding om je brevet te behalen – het zou zelfs het nieuws hebben gehaald. Dankzij de komst van meerdere PADI-duikcentra en -instructeurs in die regio, is het aantal vrouwelijke duikers blijvend toegenomen. Tijdens deze vrouwenduikdag werd een indrukwekkend aantal evenementen voor duikers en niet-duikers georganiseerd.

Verenigde Arabische Emiraten. Freestyle Divers, gelegen aan de kust van Dibba Al-Fujairah, wisten hun duikers in de sfeer van de vrouwenduikdag te krijgen door de hele dag kantduiken, bootduiken en Discover Scuba Diving te organiseren. Om alles interessant te houden hielden ze ook een onderwatervossenjacht waarbij hun duikers diverse PADI-producten konden winnen.

Er werden wereldwijd nog vele andere geweldige evenementen georganiseerd. Foto’s vind je op de PADI Facebook-pagina of door te googelen op #PADIWomen.

Mocht je dit jaar een evenement hebben georganiseerd, vergeet dan niet om een follow up te doen met alle deelnemers. Alleen al met een eenvoudig “dankjewel voor je deelname aan deze duikdag” houdt duikers betrokken en stimuleert hen om bij jou te blijven duiken. Vergeet niet om daarin ook een ‘call to action’ (een opmerking die aanzet tot actie) op te nemen.

Zet de nieuwe datum alvast in je agenda – Volgend jaar wordt de PADI-vrouwenduikdag op zaterdag 20 juli 2019 gehouden.

 

Welkom aan onze nieuwe 2018 Course Directors van PADI EMEA

In juli heeft de international Course Director Training Course (CDTC) plaatsgevonden in Punta Cana in de Dominikaanse Republiek.

Gedurende negen intensieve dagen leerden de Course Director-kandidaten onder begeleiding van PADI-personeel van regionale hoofdkantoren les te geven in de instructeurscursussen van PADI en hoe deze aan de man te brengen. De kandidaten, die het hele programma door voortdurend werden beoordeeld, ontvingen na succesvolle afronding de gewaardeerde kwalificatie PADI Course Director.

Wij verwelkomen nu onze nieuwste Course Directors van PADI Europe, Middle East & Africa en wensen ze in 2018 succes bij hun Instructor Development-zaken.

RYAN BURCHELL ZUID-AFRIKA
DAVID KENDRICK-WHITE VERENIGD KONINGKRIJK
SHAM’AA HAMEED MALDIVEN
JASON LINBOURNE VERENIGD KONINGKRIJK
IAN CRADOCK VERENIGD KONINGKRIJK
AIKATERINI KANELLOPOULOU GRIEKENLAND
MATTHEW CLEMENTS VERENIGD KONINGKRIJK
ANDREAS BRUSTMANN OOSTENRIJK
MARCUS KITCHING-HOWE VERENIGD KONINGKRIJK
PAMELA HOLT VERENIGD KONINGKRIJK
JARI FORSMAN MOZAMBIQUE

Klik hier om meer te weten te komen over de cursus Course Director Training of om je voor de selectie van het programma aan te melden.

 

Trends in de door technologie ondersteunde reisbranche

Door Ted Alan Steadman

Het digitale tijdperk is niet nieuw maar veranderende technologieën openen deuren en sluiten andere. Wellicht is dat nergens zo duidelijk zichtbaar als in de reiswereld.

Dankzij de sterke invloed van technologie is de reiswereld één van de sectoren die het meest te maken heeft gehad met de digitale revolutie. Reisbureaus uit de jaren ‘80 en ‘90 moesten het veld ruimen voor zoekopdrachten op het internet en online boekingen waardoor de manier waarop we ons oriënteren op een reis en deze boeken en maken volledig op z’n kop stond. Wie had ooit kunnen voorzien dat hedendaagse reizigers zoveel baat zouden hebben bij de integratie met technologie?

“Online reisbureaus zijn een van de duidelijke winnaars van de digitale revolutie in de reiswereld. Ze zorgden ervoor dat de consument van tegenwoordig anders zijn reizen is gaan boeken”, vertelt Angelo Rossini, analist bij marktonderzoeksbureau Euromonitor International. “De komende jaren zullen een groei laten zien in reizigers die gepersonaliseerde service willen en in bedrijven die hen maatoplossingen kunnen bieden op basis van hun profielen en reisgedrag.”

Onze neiging om de hele dag digitaal verbonden te zijn, bepaalt in grote mate het consumentengedrag. Technisch onderlegde reizigers verwachten technische innovaties op digitale platforms. Zo stelt reiswebsite Travelport Ditigal in diens onderzoek in 2017 naar de belangrijkste reisorganisaties en -professionals op vijf continenten. Meer dan 90 procent van de reisorganisaties gaf aan  dat een ‘mobile-strategie’ van ‘cruciaal’ belang of ‘zeer belangrijk’ is om succesvol te zijn.”

Nog meer bewijs? De grote, internationale hotelketen Starwood Hotels and Resorts weet hoe het digitale element geworteld is bij de reizende consument. “Digitale technologie heeft de manier veranderd waarop wij met gasten in contact treden. Er is nu een 24/7-relatie ontstaan ongeacht of de gast al dan niet in het hotel verblijft”, vertelt Stephan Croix, Starwood’s Vice President of Marketing. “Terwijl veel reizigers nu een wat meer maatgerichte en plaatselijke reiservaring zoeken, nemen de echt gepersonaliseerde reizen in grote mate toe.”

 

De rol van PADI Travel™

Deze onlangs op de markt gebrachte divisie vervangt het voormalige PADI Travel Network® met een meer uitgebreid en geperfectioneerd programma inclusief beloningsstructuur. Het programma werd ontwikkeld op basis van alles wat te maken heeft met de wereldwijde PADI®-duikgemeenschap. Dankzij de technologie kan de duikreiservaring voor jou makkelijker en meer winstgevend zijn dan ooit. Dit nieuwe netwerk biedt PADI-duikcentra de mogelijkheid om heel eenvoudig duikreispakketten naar bestemmingen over de hele wereld aan te bieden. PADI Resorts staan ineens veel beter op de wereldkaart op het meest uitgebreide duikreisplatform ter wereld.

Om wat beter zicht te krijgen op hoe de markt voor duikreizen er vandaag de dag uitziet moeten we terugblikken op hoe het vroeger ging. In 1988 had John Cronin, mede-oprichter van PADI, het idee om een reisbureau op te richten speciaal voor duikreizigers – in die periode was dat echt iets nieuws. Het oorspronkelijke PADI Travel Network begon als een soort groothandel gespecialiseerd in duikvakanties voor zelfstandige reizigers en voor groepen. Zij was gevestigd bij PADI Worldwide in Orange County, Californië, Verenigde Staten. De bedrijfsvoering was gefundeerd op de filosofie dat de groei van de duikindustrie afhankelijk is van wat Cronin de “drie E’s” noemde – Education (onderwijs), Equipment (uitrusting) en Experience (ervaringen). De vierde E – Environment (de omgeving) – werd later toegevoegd. Na de eerste twee E’s boden duikreizen, zo dacht hij, de nodige ervaringen om duikers aan het duiken te houden. Daarnaast meende hij dat duikreizen zouden zorgen voor meer onderlinge verbondenheid tussen PADI-duikcentra en -resorts wereldwijd – vandaar de naam PADI Travel Network.

Inmiddels, in de 21e eeuw, en met hulp van meer doorontwikkelde online platforms, verbeterde visuele weergaven en mobiele technologie, geeft PADI Travel nieuwe invulling aan het concept. Het integreert elk aspect van de duikreisbeleving onder één dak zodat duikreizigers precies krijgen waar ze naar op zoek zijn.

“Dit is een totaal nieuw product”, zegt Sandro Lonardi, PADI Travel Marketing Manager. Hij legt uit dat mensen zelfstandiger zijn geworden bij het uitzoeken van hun vakantie en dat ze hogere verwachtingen hebben. Ze verwachten dat ze hun vakantie kunnen regelen met hun laptop, tablet en mobieltje. “We hebben de nieuwe PADI Travel ontwikkeld als ultiem online reisbureau voor duikers”, zegt Lonardi.

Door te surfen op de PADI Travel-omgeving op travel.padi.com wordt het voor duikers makkelijker om duikvakanties waar ook ter wereld 24/7 te bekijken, vergelijken en boeken. Dit gebeurt aan de hand van de meest uitgebreide database van live-aboards en duikbestemmingen van de markt. Met één klik komen bezoekers van de PADI Travel-website uit bij een gebruiksvriendelijke omgeving waar zij volledig op de hoogte gebracht worden over welke reiservaring ze ook zoeken. “Duikreizigers maken gebruik van zoekmachines en social media om zich te oriënteren op hun duikvakantie en om deze te plannen en te boeken”, vertelt Lonardi. “En een website zoals travel.padi.com maakt het voor duikcentra en -resorts makkelijk om hun doelgroep te bereiken. PADI Travel is ontwikkeld om duizenden duikers aan te trekken die op zoek zijn naar een duikvakantie.”

 

Wat klanten krijgen te zien

PADI Travel bevat meer dan 300 kleurrijke gidsen van duikvakantiebestemmingen met daarin informatie over duiken en reizen, het zeeleven wat je er tegen komt, beste reistijd, beste duikstekken, aanbiedingen en nog veel meer. Er staan ongeveer 300 live-aboards in met volledige beschrijving, prachtige foto’s en betoverende video’s. Maar ook meer dan 3.000 verschillende reisbeschrijvingen waarin aandacht geschonken wordt aan beschikbaarheid, prijzen en andere wetenswaardigheden voor nieuwsgierige duikers. Duikreizigers kunnen net als PADI-duikresorts, -centra, eco-reisbestemmingen en reisgidsen, gebruik maken van zowel toegewijde duikexperts als gepersonaliseerde reisadviezen voor in totaal 80 landen.

Het platform is niet alleen voor duikreisklanten interessant. Wederverkopers van PADI Travel kunnen zich eveneens aansluiten waarna zij commissie en korting krijgen. PADI-duikcentra met een in-house reisbureau hebben dankzij het programma toegang tot een bijzonder grote selectie aan duikbestemmingen, alsook duikreisadviseurs die vele vragen kunnen beantwoorden. Individuele duikcentra wordt hiermee een wereldwijd bereik geboden dat zonder het programma onmogelijk zo niet lastig was geweest. PADI-resorts kunnen tevens rekenen op ondersteuning en extra omzet dankzij het onderlinge netwerk van duikreisaanbieders en geregistreerde reisagenten van PADI Travel.

Het doel, tot slot, is om de hoge klanttevredenheid aan te houden die mede mogelijk wordt gemaakt door klantenservice van experts en dat 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het netwerk van ervaren duikreisexperts van het reisprogramma – PADI Travel-vertegenwoordigers hebben ieder rond de 2500 duiken gemaakt – voegen het persoonlijk tintje toe waarvan deskundigen uit de reisbranche zeggen dat dit van cruciaal belang is voor reisadviseurs.

Meer duikreizen

“De bouw van PADI Travel is een enorm project geweest en we blijven er aan werken”, vertelt Lonardi. “We kunnen zowel individuele reizigers als groepen bedienen. PADI Travel beschikt over de modernste platformtechnologieën waarmee we de ultieme ervaring van online een reis boeken kunnen combineren met reisadviezen tot op beheerdersniveau.” Het is niet alleen dat PADI-duikcentra het makkelijker zullen vinden om pakketreizen te verkopen. PADI-resorts krijgen een groter bereik, en PADI-professionals hebben meer mogelijkheden om meer omzet te genereren met duikreizen.

Voor technisch onderlegde PADI-leden die op de hoogte zijn van opkomende, digitale marketingmiddelen, zullen veel eigenschappen van PADI Travel bekend overkomen. Anderen die bezig zijn een strategisch marketingplan te implementeren, vinden de aansluiting met PADI Travel vanwege de bedrijfsfilosofie van PADI aangezien er wordt gewerkt aan de groei van de duikindustrie in zijn geheel.