De betekenis van een ‘agentschap’ (zelfstandige organisatie)

Voor veel PADI-professionals lijkt de vereiste Non-Agency Acknowledgement and Agreement (Verklaring van Kennisneming en Begrip: Zelfstandige organisatie) bij PADI-cursusprogramma’s tot verwarring te leiden. Het juridische beginsel van ‘zelfstandige organisatie’ is iets waarvan velen van ons misschien nog nooit gehoord hebben. En nog minder mensen zijn zich bewust van wat dit nu in de praktijk inhoudt.

In algemene zin is een zelfstandige organisatie een bedrijf dat verantwoordelijk kan worden gesteld voor de daden van anderen, zoals de werknemers (dit is gebruikelijk, iets dat we allemaal waarschijnlijk als vanzelfsprekend beschouwen). Dit betekent echter ook dat wanneer een bedrijfsentiteit (meestal een leverancier) de bedrijfsactiviteiten van een ander bedrijf of serviceprovider bepaalt (zoals bijvoorbeeld bij een franchiseconstructie), het bedrijf dat de activiteiten bepaalt mogelijk verantwoordelijk is voor de activiteiten van het bedrijf en diens werknemers of van de zelfstandig ondernemer die deze activiteiten uitvoeren/uitvoert.

De PADI-organisatie heeft de juridische relatie van het lidmaatschap binnen de organisatie al sinds lange tijd vastgelegd in lidmaatschapsovereenkomsten. Het concept van agentschap is en maakt al geruime tijd deel uit van deze overeenkomsten om duidelijkheid te geven over wettelijke verantwoordelijkheden. In de twee PADI-lidmaatschapsovereenkomsten, één voor duikcentra en één voor individuele leden, is de volgende tekst opgenomen:

PADI-professional:

13. Ik begrijp en stem ermee in dat deze Overeenkomst niet een agentuurrelatie creëert tussen PADI en mijzelf. Uitgezonderd wat is bepaald in deze Lidmaatschapsovereenkomst heeft PADI geen zeggenschap over of betrokkenheid bij mijn dagelijkse handelingen en bedrijfsactiviteiten en draagt geen verantwoording voor dezen.

PADI-duikcentrum of -resort:

  1. Ik begrijp en stem ermee in dat deze Overeenkomst niet een agentuurrelatie creëert tussen PADI en mijn duikcentrum. Uitgezonderd wat is bepaald in deze Lidmaatschapsovereenkomst heeft PADI geen zeggenschap over of betrokkenheid bij mijn dagelijkse bedrijfsvoering en bedrijfsactiviteiten en draagt geen verantwoording voor dezen.

Binnen het PADI-lidmaatschap is er weinig kans op verwarring. Duikwinkels doen zichzelf niet voor als franchisenemer, dochteronderneming of juridisch zakenpartner van PADI, en individuele leden beschouwen zichzelf ook niet een werknemer van PADI. Als duikprofessional weten en erkennen we dit. Het cruciale, juridische probleem is echter wat de perceptie van consumenten is. We moeten om die reden juist aan cursisten en klanten duidelijk maken wat voor soort relatie er tussen de leden en PADI bestaat: wat het wel en niet inhoudt.

Om die reden is de Verklaring van Kennisneming en Begrip: Zelfstandige organisatie opgesteld. Soortgelijke informatie verschijnt in PADI-materialen, producten en informatiebronnen, waaronder cursushandboeken en video’s, op websites, op visitekaartjes van leden, enz. Dit duidelijk maken getuigt van een goede organisatie en een zinvolle, ethische verduidelijking voor de consumenten die we bedienen.

This post is also available in: en fr de it ru es