De vereisten die PADI-cursussen stellen aan reanimatie en eerste hulp

Sommige PADI®-cursussen vereisen dat de cursist in de afgelopen 24 maanden een cursus in eerste hulp en reanimatie heeft gevolgd. Zoals je weet voldoen de cursussen Emergency First Response® Primaire en Secundaire Zorg aan deze vereiste.

Hoe beoordeel je welke andere cursussen ook aan de vereiste voldoen als een van je cursisten een diploma in eerste hulp en reanimatie van een andere trainingsorganisatie heeft behaald? Volg onderstaande stappen:

  • Controleer of de cursus in reanimatie en eerste hulp ook ruimte biedt aan cursisten om te oefenen en dat een bevoegd instructeur de technieken in reanimatie en eerste hulp persoonlijk demonstreert. Een online cursus of een cursus die met behulp van andere media zelfstandig thuis kan worden gevolgd, voldoet dus niet.
  • Controleer of de cursus voldoet aan de huidige, internationale richtlijnen voor hulpverlening als opgesteld door de diverse reanimatieraden. Ga voor meer informatie over training in reanimatie en eerste hulp voor leken naar een van de volgende ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) Association websites:

American Heart Association

Australian Resuscitation Council

European Resuscitation Council

Heart and Stroke Foundation of Canada

New Zealand Resuscitation Council

  • Sluit bij de brevetaanvraag van PADI Divemaster-kandidaten een kopie bij van hun brevet of diploma van een eventuele andere, kwalificerende trainingsorganisatie in reanimatie/eerste hulp, om onnodige vertraging in de verwerking van de brevetaanvraag te voorkomen. Een diploma of brevetpasje van derde partijen die zich niet rechtstreeks kwalificeren als trainingsorganisatie in reanimatie/eerste hulp, worden niet geaccepteerd. Kijk naar de naam van de trainingsorganisatie waar de instructeur lesbevoegdheid bij heeft en controleer of die naam ook voorkomt op het diploma of brevet van de kandidaat.

Als je het niet zeker weet, neem dan contact op met een opleidingsadviseur bij je regionaal PADI-hoofdkantoor voor uitleg Doe dit voordat je de documentatie van je cursist of kandidaat accepteert als deelnamevereiste van de cursus die je gaat geven.

This post is also available in: en fr de it ru es