Een manier om iets terug te doen en een verschil te maken

Net als de meeste PADI®-leden over de hele wereld weet je waarschijnlijk dat het orkaanseizoen van 2017 grote schade aanrichtte in het Caribisch gebied. In 2018 leden andere gebieden onder natuurrampen. Denk aan de vele aardbevingen in Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Taiwan. Maar ook aan de krachtige tyfoon Mangkhut die over Guam, de Marshall-eilanden, de Filippijnen en Zuid-China raasde. Daarnaast waren er elf andere tyfoons en een groot aantal andere natuurrampen. Elk jaar verwoesten natuurrampen verschillende delen van de wereld, waaronder enkele van de meest populaire duikbestemmingen. Elke gebeurtenis kost honderden levens en miljarden dollars aan schade.

Als je in een onaangetast gebied woont, kun je de getroffenen helpen, vooral je mede-PADI-leden. En wel op deze manier: ga naar die gebieden toe om er te duiken. Beter nog, stel een groepsduikreisje samen en neem iedereen mee naar de getroffen gebieden.

Ik wil de tragedie die door stormen en andere natuurrampen is aangericht niet bagatelliseren. Wel wil ik er op wijzen dat economische schade door misgelopen inkomsten uit het toerisme vaak een blijvend effect heeft op duikcentra in deze regio’s. Om het Caribisch gebied als voorbeeld te gebruiken, rapporteert de World Travel & Tourism Council (WTTC) dat het toerisme in het algemeen goed is voor 15 procent van het bruto nationaal product van de regio – ruim 56 miljard dollar en 2,4 miljoen banen. Maar dat is het regionale gemiddelde. De economie van veel eilanden is meer dan 25 procent afhankelijk van het toerisme, enkele zelfs meer dan 90 procent! Misgelopen inkomsten uit het toerisme na de orkanen van 2017 kost het Caraïbisch gebied miljarden dollars meer dan de fysieke schade.

Na een natuurramp kent de wederopbouw twee fasen: hulpverlening en herstel. Bij hulpverlening gaat het om de onmiddellijke steun aan de getroffen gebieden door hen te voorzien van voedsel, onderdak, zoet water, medische voorraden, enz. Herstel is het veel langere proces van het opnieuw opbouwen van bedrijven, infrastructuur, woningen. . . en de economie, die vaak de laatste is die herstelt. Dat is waar duikreizen een belangrijke rol kunnen spelen. Hoe sneller het toerisme terugkeert, hoe sneller dat deel van de lokale economie terugkeert, wat ook helpt bij de financiering van fysiek herstel. In veel gebieden is duiktoerisme een belangrijk onderdeel van het toerisme en op sommige plaatsen is het vrijwel de enige inkomstenbron. Hoe meer de duikindustrie bijdraagt ​​aan het toerisme, hoe groter de rol van duikers bij het herstel.

We kunnen met andere woorden onmiddellijk na natuurrampen de getroffen gebieden helpen door te doneren aan hulporganisaties en, indien mogelijk, door vrijwilligerswerk te doen voor deze organisaties. Is het gebied in wat rustiger vaarwater dan kunnen we helpen door het duiktoerisme te herstellen. Het is belangrijk dat we de rampgebieden niet de rug toekeren omdat ‘niemand nog die kant opgaat’. We zoeken uit welke duikcentra hun deuren (weer) geopend hebben en gaan dan zo snel mogelijk die kant op. En we zeggen het voort.

Het (duik)toerisme is vaak sneller weer in staat gasten te verwelkomen dan de meeste mensen zich realiseren. Om het Caribisch gebied opnieuw als voorbeeld gebruiken: hoewel sommige gebieden en het toerisme daar verwoest werden, zijn de meeste topduikbestemmingen weer volledig actief. Veel duikcentra die hard zijn geraakt, zijn al weer in bedrijf. Andere hadden weinig tot geen schade en zijn nooit echt gesloten geweest, afgezien van tijdens de stormen zelf. Ondanks deze feiten voorspelt de WTTC dat het tot minstens 2022 zal duren voordat de inkomsten uit toerisme weer op het niveau van vóór 2017 zijn.

Hoewel ik het liever had gezien dat PADI en de duikindustrie groot genoeg waren om te voorkomen dat de voorspellingen voor de door rampen getroffen locaties bewaarheid worden, zijn we dat niet. Maar met meer dan 130.000 duikprofessionals en miljoenen duikers over de hele wereld kunnen we zeker een verschil maken en bijdragen aan het herstel door gewoon naar deze plekken te gaan om te doen wat we graag doen.

Ik wens ieder veel succes, goede cursussen en fantastische duiken toe.

Drew Richardson Ed.D.,  PADI President en CEO

This post is also available in: en fr de it ru es