Tips over risicomanagement

Als duikinstructeur heb je een zorgplicht voor de cursisten die je mee te water neemt. Wij zijn de experts, en daarom moeten wij namens onze cursisten en namens onszelf beslissingen kunnen nemen, waarbij we rekening houden met ieders vaardigheidsniveau en gevoelens.

De PADI-standaarden bieden een basis waarbinnen instructeurs kunnen handelen. De verhouding van het aantal cursisten per instructeur vertegenwoordigt bijvoorbeeld het maximale aantal deelnemers dat een instructeur onder ideale omstandigheden mee kan nemen – een instructeur kan dit vervolgens gebruiken om voor zichzelf voor de eigen omgeving, ervaring en cursisten een juist aantal te bepalen.

Ervoor zorgen dat cursisten beschikken over een geschikte uitrusting is nog een voorbeeld van goed risicomanagement. Kijk of het duikpak van de cursist geschikt is voor de verwachte watertemperatuur op de duikstek waar jullie van plan zijn te gaan duiken.  Denk ook na over hoeveel lucht ze waarschijnlijk gaan verbruiken – een cursist die nogal zenuwachtig is, zal sneller door zijn lucht heen zijn dan een ervaren instructeur. Ook in relatief ondiep water kan een Open Water Diver-cursist of een Discover Scuba Diving-deelnemer in korte tijd veel lucht verbruiken. Denk na over hoe vaak je hun luchtvoorraad zal moeten checken, rekening houdend met de omstandigheden in het water.

Soms worden de meest normale dingen over het hoofd gezien. Een grondige briefing vóór en debriefing na elke duik kan, samen met een duidelijk plan over hoe de duik gemaakt zal worden, kan zeer belangrijk zijn in het geval zich onderwater een incident voordoet. In sommige delen van de wereld is het wettelijk verplicht om een gebrevetteerd assistent mee te nemen. In andere delen is de instructeur verantwoordelijk voor het bepalen of er van een assistent gebruik wordt gemaakt. Denk na over hoe je toezicht houdt op de duikers van alle brevetniveaus, en over hoe je met een grote groep omgaat als een van hen een probleem heeft.

De PADI-standaarden helpen ook om goede gewoonten toe te passen vanaf het allereerste begin van een duikervaring. De verklaring van risico’s  en aansprakelijkheid / vrijwaringsverklaring van aansprakelijkheid beschrijft voor de cursisten de risico’s die inherent aan duikactiviteiten zijn verbonden, zodat ze passend zijn geïnformeerd. De medische verklaring is ook een middel dat helpt om duikers met een mogelijk medische beperking voor het duiken uit te kunnen sluiten. De screening is een essentieel middel om risico’s te beheersen, en het niet gebruiken van de relevante medische verklaring – of onjuist handelen wanneer de antwoorden op een medische verklaring door ervoor te zorgen dat er voorafgaand aan de activiteiten in het water schriftelijke toestemming van een arts is verkregen als er in de medische vragenlijst vragen met “JA” zijn beantwoord – betekent een serieus risico voor zowel je cursisten als voor jouw eigen rechtspositie in het geval zich een incident voordoet.

De standaarden volgen en altijd bewust omgaan met de veiligheid wanneer andere mensen onder jouw begeleiding staan, is de beste manier om de kans op een ongeval te beperken, en je cursisten de best mogelijke trainingservaring te geven.

This post is also available in: en fr de it ru es