PADI IDC in Bulgaria – 2017

BUL

Търсите ли кариера в дайвинга? Искате ли да станете PADI Assistant Instructor или PADI Open Water Scuba Instuctor? Ако отговорът е ДА, то не пропускайте да се запишете на курса  PADI Assistant Instructor или програмата IDC (Instructor Development Course).  Тази година, през Август в България под ръководството на Курс Директор Стефан Марков ще се проведе пълен IDC.

https://www.facebook.com/events/225503557926012/

В програмата на курса са включени:

16-17 Август – IDC Подготвителен курс

18-26 Август – Instructor Development Course (IDC): Курсът дава ясно определение на целите на обучението и философията на PADI и се състои от два компонента:

  1. Assistant Instructor Course (AI)
  2. Open Water SCUBA Instructor (OWSI)

27-28 Август – Emergency First Response Instructor Course (EFRI): Този курс Ви дава нужните знания и умения да преподавате курсовете EFR Primary Care и Secondary Care(До лекарска помощ).

КОГА: 16 – 28 Август 2017

КЪДЕ: гр. Царево, Бургаска Област

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:

Стефан Марков

Course Director PADI 624668

Stefan_markov@hotmail.com

Mob/Viber: +359 898 670 602                                                                                                                                             

ENG

Are you looking for a career in diving? Want to become a PADI Assistant Instructor or PADI Open Water Scuba Instuctor? If the answer is yes, do not forget to sign for PADI Assistant Instructor course or the program IDC (Instructor Development Course). This year in August in Bulgaria under the guidance of course Director Stefan Markov will hold complete IDC.

https://www.facebook.com/events/225503557926012/

The program of the course includes:

16 17 August –  IDC Preparation Course

18 – 26 August – Instructor Development Course (IDC): The course provides a clear definition of the objectives of education and philosophy of PADI and consists of two components:

  1. Assistant Instructor Course (AI)
  2. Open Water SCUBA Instructor (OWSI)
    27 28 August – Emergency First Response Instructor Course (EFRI): This course gives you the knowledge and skills to teach courses EFR Primary Care and Secondary Care (to a doctor).

WHEN: 16 – August 28, 2017

WHERE: g. Tsarevo, Burgas Province

FOR FURTHER INFORMATION AND BOOKINGS:

Stefan Markov

Course Director PADI 624668

Stefan_markov@hotmail.com

Mob/Viber: +359 898 670 602