Korzyść z bycia profesjonalnym członkiem PADI #3: szkolenie biznesowe

Aby zarządzać prosperującym biznesem w branży nurkowej, profesjonaliści nurkowi muszą być nie tylko ekspertami w wodzie, ale powinni mieć również specjalistyczną wiedzę biznesowa.

Jako profesjonalista PADI z odnowionym statusem, masz dostęp do wielu narzędzi i możliwości szkolenia, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania i efektywnego rozwijania Twojego biznesu nurkowego.

Te narzędzia to kursy, np. w Akademii Biznesu PADI, publikacje drukowane i online oraz webinary na żywo i nagrane wcześniej. Możesz tam znaleźć między innymi takie tematy, jak:

 • Sprzedaż i przeprowadzanie kursów i szkoleń PADI
 • Wskazówki dotyczące marketingu, e-marketingu, reklamy i mediów społecznościowych
 • Zwiększenie możliwości sprzedaży kursów, produktów i sprzętu
 • Zarządzanie danymi klientów i towarami przy pomocy EVE
 • Rozwijanie i wprowadzanie Twojego biznesu na szerszy rynek

Aby dowiedzieć się, jakie wsparcie jest dostępne, skontaktuj się z konsultantem w Twoim lokalnym biurze PADI lub porozmawiaj z Menadżerem Regionalnym PADI.

Pamiętaj: odnów swoje profesjonalne członkostwo PADI na rok 2016 przed 31 stycznia 2016 i będziesz mógł/mogła skorzystać ze specjalnych ofert odnowieniowych. Dowiedz się więcej tutaj.

Gotowy/-a do odnowienia członkostwa? Kliknij tutaj, aby odnowić członkostwo online lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta przez e-mail (customerservices.emea@padi.com) lub telefonicznie (+44 (0)117 3007234)

Korzyści z Profesjonalnego Członkostwa PADI #2: Profesjonalna konsultacja

11411656_10155769125495247_8247661208971683745_o

Jako odnowiony Profejonalista PADI, masz do swojej dyspozycji pełna drużynę ekspertów z lokalnego biura PADI, którzy chcą wspierać Ciebie w nurkowaniu, nauczaniu oraz rozwoju.

Będziesz miał/miała dostęp do specjalistów z dziedziny:

 • Szkolenie
 • Zarządzanie Jakością
 • Zakres prawny
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Sprzedaż
 • Wprowadzanie produktów
 • Rozwój biznesu
 • …I więcej

Nasza drużyna z chęcia odpowie na wszystkie Twoje pytania. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełna listę kontaków i skorzystaj z szerokiego zakresu ekspertyzy, która jest dostępna dla Ciebie, aby zmaksymalizować Twoje możliwości jako odnowionego Profesjonalisty PADI.

Pamiętaj: odnów swoje profesjonalne członkostwo PADI na rok 2016 przed 31 stycznia 2016 i będziesz mógł/mogła skorzystać ze specjalnych ofert odnowieniowych. Dowiedz się więcej tutaj.

Gotowy do odnowienia? Kliknij tutaj, aby odnowić Twoje członkostwo online, badź też skontaktuj się z działem obsługi klienta pisząc na adres email (customerservices.emea@padi.com) badź dzowniąc pod numer (+44 (0)117 3007234).

W jaki sposób zapewnić sobie rozpatrzenie aplikacji na stopień Divemastera bez opóźnień?

Go_Pro_CAY07_1136_TS_KingWorld_LGKandydaci na stopień Divemastera ciężko pracowali przez całe lato, a nowe aplikacje nieustannie wpływają do Biura PADI EMEA. Staramy się jak najszybciej obsłużyć wszystkie aplikacje, jednakże niekiedy zdarzają się opóźnienia ze względu na braki w dokumentacji.

Najczęstszym powodem opóźnień jest brakująca dokumentacja dotycząca szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i resuscytacji (RKO).

Manual instruktorski PADI Instructor Manual podaje certyfikat Wstępnej pomocy przedmedycznej EFR Primary Care jako dowód aktualnego szkolenia z zakresu RKO oraz certyfikat Dodatkowej pomocy przedmedycznej EFR Secondary Care jako dowód aktualnego szkolenia pierwszej pomocy, pod warunkiem, że szkolenia te zostały ukończone w przeciągu 24 miesięcy od daty aplikacji.

EFR_4C-Black-WhtTrap®_09

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, iż ukończenie innych kursów pierwszej pomocy (first aid) i resuscytacji (RKO) niż programy EFR może spełnić wymaganie na stopień Divemastera, jednakże dokumentacja dotycząca ukończenia kursu musi zostać dołączona do aplikacji. Akceptowanych jest większość kursów pierwszej pomocy (first aid) i resuscytacji (RKO), pod warunkiem, że są zgodne z aktualnymi wytycznymi pomocy przedmedycznej. Jeżeli nie masz pewności, że kurs pierwszej pomocy (first aid) oraz resuscytacji (RKO) ukończony przez Twoich kandydatów spełnia konieczne wymagania, skontaktuj się z Działem szkoleniowym, pisząc maila na adres training.emea@padi.com.

Uwaga! Kursy pierwszej pomocy (first aid) i resuscytacji (RKO) prowadzone w całości online nie spełniają wymagań kursu Divemastera (ani wymagań innych kursów PADI względem pierwszej pomocy oraz RKO).

Poniżej znajdziesz wskazówki, które pozwolą Ci się upewnić, że aplikacje Twoich kandydatów na stopień Divemastera zostaną rozpatrzone bez opóźnień.

 1. Sprawdź czy wszystkie informacje dotyczące certyfikacji są kompletne.
 2. Sprawdź czy nie brakuje żadnego wymaganego podpisu.
 3. Upewnij się, że aplikacja jest wypełniona w całości – włącznie z nalepką holograficzną.
 4. Jeżeli przedkładasz wstępnie wymagane certyfikaty pochodzące z innych organizacji, włącznie z dowodem ukończenia kursu pierwszej pomocy (first aid) i resuscytacji (RKO), a także certyfikaty równoważne dla Advanced Open Water oraz Rescue Diver upewnij się, że ich kopie są dołączone do aplikacji.
 5. Uwzględnij informacje dotyczące płatności.

Akceptowalna dokumentacja obejmuje:

 • Kopię obydwu stron certyfikatu organizacji certyfikującej.
 • Kopię certyfikatu ściennego organizacji certyfikującej.
 • Dokument na papierze firmowym organizacji certyfikującej potwierdzający certyfikację.

Objaśnienie dotyczące badań lekarskich

Dla poziomów PADI Divemaster, Asystent Instruktora (Assistant Instructor), Instruktor oraz dla innych stopni kierowniczych PADI Pro istnieje ważne wymaganie wstępne, które mówi, iż kandydat musi przejść badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania, w przeciągu 12 miesięcy.

Ponieważ jest to wymaganie wstępne, zarówno Instruktor PADI (PADI Instructor) jaki i centrum nurkowe PADI, w którym odbywa się szkolenie muszą upewnić się, że takie badania lekarskie zostały wykonane przed rozpoczęciem kursu, a przynajmniej przed przeprowadzeniem jakichkolwiek zajęć w wodzie (nawet jeżeli odbywają się one na basenie lub na wodach basenopodobnych). Zabranie kandydatów do wody na zajęcia szkoleniowe w momencie, kiedy nie posiadają oni aktualnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do nurkowania jest równoznaczne z naruszeniem Standardów szkoleniowych PADI.

Powyższe wymaganie wstępne ma także zastosowanie w przypadku innych kursów PADI, które obejmują nurkowania, jeśli ich uczestnicy odpowiedzieli „tak” na którekolwiek z pytań na Oświadczeniu/Kwestionariuszu medycznym. Jeżeli stan zdrowia uczestników ulegnie zmianie w trakcie kursu, muszą oni ponownie przejść badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do nurkowania przed kontynuacją szkolenia. Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania muszą być także ważne (nie mogą być starsze niż rok) w momencie ukończenia kursu.

Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci upewnić się na początku i na końcu każdego kursu, że posiadasz odpowiednią dokumentację medyczną.

#1 – Dokumentacja badań lekarskich musi jasno podawać przynajmniej poniższe informacje:

 • Pełne imię i nazwisko oraz dane personalne (np. data urodzenia) w celu identyfikacji nurka.
 • Zapis o braku przeciwwskazań do nurkowania.
 • Pełne imię i nazwisko oraz dane kontaktowe lekarza.
 • Podpis lekarza i datę.

#2 – Zatrzymaj kopię w dokumentacji (nurek zatrzymuje oryginał swojego badania lekarskiego).