Zasady światowego konkursu na najlepszy film z PADI Women’s Dive Day 2018

Dostępność. Światowy konkurs na najlepszy film z PADI Women’s Dive Day (“Konkurs”) jest przeznaczony dla indywidualnych członków PADI w wieku co najmniej 18 lat oraz dla centrów/resortów PADI na całym świecie (“Uczestnicy”), które są gospodarzami imprezy na PADI Women’s Dive Day 2018 (“Impreza”). Członkowie indywidualni to osoby ze stopniem: PADI Divemaster, Assistant Instructor, Open Water Scuba Instructor, Specialty Instructor, Master Scuba Diver Trainer, IDC Staff Instructor, Master Instructor, Course Director, Freediver Instructor, Advanced Freediver Instructor, Master Freediver Instructor lub Freediver Instructor Trainer. Uczestnicy muszą być członkami z odnowionym statusem oraz bez otwartego dochodzenia w sprawie kontroli jakości. Pracownicy, urzędnicy, kierownicy oraz członkowie rodzin pracowników PADI Worldwide Corp. i wszystkich firm związanych i stowarzyszonych na całym świecie (zwanych razem “PADI”) nie mogą wziąć udziału w Konkursie. Konkurs nie obowiązuje na terenie australijskiego terytorium stołecznego – Australian Capital Territory (ACT) w Australii i wszędzie tam, gdzie prawo w jakikolwiek sposób ogranicza lub zabrania jego przeprowadzenia.

Ogólne zasady i warunki. Biorąc udział w Konkursie zgadzasz się na przestrzeganie oficjalnych zasad. Nagrodzone filmy zostaną wykorzystane w video promującym PADI Women’s Dive Day w roku 2019.

Jak zgłosić swoje uczestnictwo. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu film z imprezy, która miała miejsce na PADI Women’s Dive Day w lipcu 2018 roku (“Zgłoszenie filmu do konkursu”). Zgłoszenia można przesłać e-mailem na adres womedive@padi.com. Film należy wysłać przez stronę internetową do przesyłania plików, np. WeTransfer lub Dropbox. Film zgłoszony do konkursu musi pokazywać sceny z imprezy na Women’s Dive Day 2018 pod wodą i/lub na powierzchni. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu, numer członkowski PADI oraz informacje kontaktowe.

Wszystkie typy plików video zostaną zaakceptowane, jednak zalecane jest wykorzystanie następujących parametrów:

 • Kodek obrazu: H.264
 • Ilość klatek na sekundę: najlepiej 29.97, ale dopuszczalne jest również 24 i 25.
 • Kolejność przeplotu: progresywny
 • Kontrola proporcji pikseli:„Square Pixels” (1.0)
 • Rozmiar i szybkość transmisji:
  1280×720 dla 720p HD video, szybkość transmisji: 5Mbs – 10Mbs
  1920×1080 dla 1080p HD video, szybkość transmisji: 10Mbs – 20Mbs
 • Kodek dźwięku: AAC
 • Częstotliwość próbkowania dźwięku: 48 kHz

Muzyka: Jeżeli film zawiera muzykę, uczestnik konkursu gwarantuje, że ma prawa do wykorzystania tej muzyki w filmie oraz daje PADI pozwolenie na wykorzystanie jej w filmie i udostępnienie na wszystkich swoich kanałach (YouTube, Facebook, snapchat, Instagram, twitter, PADI.com). Zaleca się wybranie utworów, które są własnością publiczną. Wykorzystanie muzyki nie jest niezbędne do tego, aby film mógł wziąć udział w konkursie.

Jeden uczestnik ma prawo wysłać kilka filmów. Filmy mogą być zgłaszane do konkursu od 21 lipca 2018 roku od godziny 9.00 czasu pacyficznego (PST) do 21 sierpnia 2018 roku do godziny 23.59 PST.

Kryteria oceniania filmów zgłoszonych do konkursu. Po zakończeniu okresu czasu, w którym uczestnicy mogą przesyłać filmy, sędziowie (trzech pracowników PADI) obejrzą wszystkie otrzymane filmy i wybiorą Zwycięzców. Kryteria oceniania to: inspiracja, jakość video, oryginalność i/lub najlepsze ogólne przedstawienie Imprezy. Filmy zgłoszone do konkursu powinny pokazywać kobiety w nurkowaniu. Dopuszcza się filmy zrobione w jakimkolwiek podwodnym środowisku (basen, wody słodkie, ocean). Głównym celem jest promocja nurkowania kobiet i imprez na PADI Women’s Dive Day w roku 2019, ale film może pokazywać również innych uczestników eventu w roku 2018 niezależnie od ich wieku i płci. W filmie powinny zostać przedstawione bezpieczne praktyki i konserwatywne techniki nurkowania oraz kontekst. Filmy pokazujące nurków, którzy dotykają lub niszczą podwodne organizmy nie będą dopuszczone do konkursu. Film nie powinien być dłuższy niż 1-2 minuty. Uczestnik może dołączyć również wysokiej jakości zdjęcia (minimum 1000 pikseli) i/lub opis imprezy i cytaty, ale aby wziąć udział w konkursie musi przesłać video, minimum 1080p.

Uczestnicy konkursu muszą posiadać podpisane, pisemne pozwolenie od osób występujących w filmie i na zdjęciach na wykorzystanie ich wizerunku do celów związanych z przeprowadzeniem tego Konkursu. Zwycięzcy muszą dostarczyć te pozwolenia do PADI.

Treść zgłoszonych filmów musi być w dobrym guście i nie może zwierać scen przemocy, profanacji, zachowań sprzecznych z prawem lub innych potencjalnie obraźliwych obrazów lub wypowiedzi. PADI zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia jakiegokolwiek otrzymanego filmu zgłoszonego do Konkursu bez podania powodu lub do usunięcia już zamieszczonego filmu oraz dyskwalifikacji go według własnej oceny.

Uczestnicy dają gwarancję, że filmy zgłoszone do konkursu są ich własnymi filmami i/lub zdjęciami. Każdy uczestnik przekazuje PADI i/lub osobie wyznaczonej przez PADI niczym nieograniczone prawa do wykorzystywania filmów zgłoszonych do tego Konkursu, niezależnie od tego, czy zostały nagrodzone, bez konieczności zamieszczania imienia i nazwiska autora. Uczestnik daje gwarancję, że wszystkie przekazane informacje są prawdziwe i że osobiście nakręcił film i/lub zrobił zdjęcie (zdjęcia), które zgłosił do tego Konkursu lub posiada pisemną zgodę kamerzysty/fotografa do zgłoszenia filmu i/lub zdjęć do tego Konkursu oraz prawo do rozporządzania tym filmem. Wykorzystanie przez PADI filmu zgłoszonego do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich. Wszyscy Uczestnicy zgadzają się zwolnić PADI i firmy stowarzyszone lub zależne, agencje reklamowe, pełnomocników, urzędników, kierowników i przedstawicieli z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z udziału w tym Konkursie, działaniach związanych z Konkursem lub z przyjęciem, wykorzystaniem, lub niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek wygranej nagrody. Biorąc udział w konkursie niniejszym każdy Uczestnik przyznaje PADI niewyłączne, nieodwołalne i nie podlegające opłatom prawo do wykorzystania, odtwarzania, kopiowania, publikowania, wyświetlania, rozpowszechniania, tłumaczenia, przyznawania sublicencji, adaptacji, wprowadzania zmian, tworzenia pochodnych produktów i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania, według własnego uznania, filmów zgłoszonych do Konkursu  (w całości lub w części) oraz bezterminowe prawo do włączania filmów zgłoszonych do Konkursu do innych produktów, na jakimkolwiek rynku i z wykorzystaniem jakichkolwiek mediów znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości. Te prawa przysługują PADI niezależnie od tego, czy film zdobędzie nagrodę w Konkursie.

Zwycięzca (“Zwycięzca”) zostanie poproszony o wypełnienie i podpisanie „Oświadczenia zgody na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku” oraz przekazanie go do PADI w ciągu 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej, w przeciwnym razie może utracić nagrodę, która zostanie przekazana innemu Uczestnikowi. Zwycięzca przekazuje PADI nieograniczone prawo do wykorzystania przez PADI swojego imienia i nazwiska, zdjęcia i wizerunku oraz zgłoszonego przez siebie filmu na całym świecie w reklamach i promocjach tego Konkursu oraz w jakikolwiek inny sposób, bez wynagrodzenia, tam gdzie jest to dozwolone przez prawo. Takie wykorzystanie obejmuje między innymi: zamieszczenie tych danych i filmu na kanale PADI YouTube i kanałach YouTube związanych z nurkowaniem, jak również na Facebooku, Twitterze, Instagramie, stronie www.padi.com oraz w notatkach prasowych. Zastąpienie nagrody inną nagrodą nie jest dozwolone. Decyzja PADI o wyborze Zwycięzców jest ostateczna.

Nagrody w konkursie i ich przybliżona wartość. W Konkursie zostanie wyłonionych sześciu zwycięzców. Każdy z nich otrzyma następujące nagrody:

Odnowienie członkostwa w PADI na rok 2019 (wartość nagrody zależy od poziomu członkostwa*)

*Uwaga: wartość odnowienia członkostwa na rok 2019 jest równa opłacie za odnowienie członkostwa w PADI za rok 2019 zgodnie ze posiadanym stopniem nurkowym po ustaleniu tych opłat na rok 2019.

Opłacenie wszystkich podatków federalnych, terytorialnych, stanowych lub lokalnych oraz innych opłat czy podatków (zagranicznych i krajowych, w tym podatku dochodowego, od sprzedaży i od importu) wynikających z otrzymania nagrody jest wyłącznym obowiązkiem Zwycięzcy.

Wybór Zwycięzców: Zwycięzcy zostaną wyłonieni 31 sierpnia 2018 roku. Następnie w przeciągu 10 dni PADI wyśle im powiadomienie na ten sam adres mailowy, z którego wysłali zgłoszenie do Konkursu. PADI nie ponosi odpowiedzialności za e-maile, które nie zostaną dostarczone lub zostaną przekierowane na inny adres. Decyzja PADI o wyborze Zwycięzców jest ostateczna.

PADI lub firmy stowarzyszone mogą, bez ponoszenia odpowiedzialności i według uznania PADI, unieważnić jakąkolwiek promocję, która zawiera błędy.

Ten Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z prawami Stanu Kalifornia, USA, z wyłączeniem niektórych przepisów. Jakikolwiek spór wynikający lub związany z tym Konkursem podlega wyłącznej jurysdykcji Sądu Stanu Kalifornia w Orange County lub Sąd Rejonowego (District Court) USA dla Południowego Rejonu stanu Kalifornia.

Szansa na zdobycie nagrody zależy od ilości zgłoszonych filmów i od opinii sędziów, którzy kierują się kryteriami oceniania.

Kliknij tutaj, aby przeczytać Oficjalne Zasady

This post is also available in: en ar nl fr de it ru es

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *